Khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng đợt 3/2021

Ngày 02/10/2021 20:46:03

Ngày 22/9, Trung tâm chính trị huyện Cẩm Thủy tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng đợt 3/2021. Dự lễ khai giảng có các đồng chí lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng huyện ủy; giảng viên Trung tâm. Đồng chí Bùi Phương Liên – Trưởng ban tuyên giáo huyện ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị dự và phát biểu chỉ đạo

dv.jpg
Tham gia lớp học có 38 học viên là quần chúng ưu tú đến từ các chi, đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện. Trong thời gian học tập từ ngày 22 đến hết ngày 27/9, các học viên sẽ được tiếp thu những nội dung của chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng với 5 chuyên đề cơ bản gồm: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên CNXH; Nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Do tổ chức trong thời điểm dịch covid có nhiều diễn biến phức tạp nên công tác phòng chống dịch được Trung tâm đặc biệt quan tâm. Các học viên được hướng dẫn ngồi giữ khoảng cách, thực hiện đeo khẩu trang trong suốt thời gian học. Bên cạnh đó, Trung tâm bồi dưỡng chính trị cũng đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ phòng dịch như nước sát khuẩn tay, khẩu trang... đảm bảo an toàn cho học viên và giảng viên.
Ngoài việc nghiên cứu nội dung các chuyên đề trên lớp học, các học viên sẽ cùng trao đổi thảo luận và làm bài thu hoạch cuối khóa. Kết thúc khóa học, các học viên sẽ được đánh giá và được cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng kết nạp Đảng.
Thông qua lớp bồi dưỡng, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam, từ đó nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng, củng cố lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, tiếp tục rèn luyện, phấn đấu sớm trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Nguồn tin: Cổng thông tin điện tử huyện.

Khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng đợt 3/2021

Đăng lúc: 02/10/2021 20:46:03 (GMT+7)

Ngày 22/9, Trung tâm chính trị huyện Cẩm Thủy tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng đợt 3/2021. Dự lễ khai giảng có các đồng chí lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng huyện ủy; giảng viên Trung tâm. Đồng chí Bùi Phương Liên – Trưởng ban tuyên giáo huyện ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị dự và phát biểu chỉ đạo

dv.jpg
Tham gia lớp học có 38 học viên là quần chúng ưu tú đến từ các chi, đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện. Trong thời gian học tập từ ngày 22 đến hết ngày 27/9, các học viên sẽ được tiếp thu những nội dung của chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng với 5 chuyên đề cơ bản gồm: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên CNXH; Nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Do tổ chức trong thời điểm dịch covid có nhiều diễn biến phức tạp nên công tác phòng chống dịch được Trung tâm đặc biệt quan tâm. Các học viên được hướng dẫn ngồi giữ khoảng cách, thực hiện đeo khẩu trang trong suốt thời gian học. Bên cạnh đó, Trung tâm bồi dưỡng chính trị cũng đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ phòng dịch như nước sát khuẩn tay, khẩu trang... đảm bảo an toàn cho học viên và giảng viên.
Ngoài việc nghiên cứu nội dung các chuyên đề trên lớp học, các học viên sẽ cùng trao đổi thảo luận và làm bài thu hoạch cuối khóa. Kết thúc khóa học, các học viên sẽ được đánh giá và được cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng kết nạp Đảng.
Thông qua lớp bồi dưỡng, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam, từ đó nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng, củng cố lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, tiếp tục rèn luyện, phấn đấu sớm trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Nguồn tin: Cổng thông tin điện tử huyện.