Tuyên truyền thực hiện Luật giao dịch điện tử

Tuyên truyền thực hiện Luật giao dịch điện tử

Tuyên truyền thực hiện Luật giao dịch điện tử. Quyết định số 1198/QĐ-TTg ngày 13/10/2023 của Chính phủ về Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Luật Giao dịch điện tử.

Tuyên truyền thực hiện Luật giao dịch điện tử

Tuyên truyền thực hiện Luật giao dịch điện tử. Quyết định số 1198/QĐ-TTg ngày 13/10/2023 của Chính phủ về Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Luật Giao dịch điện tử.

Đăng lúc 3 ngày trước · 0 lượt xem

Thi trực tuyến tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam

Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam

Đăng lúc 2 tháng trước · 0 lượt xem

Phòng chống lửa đảo trên mạng

CẨM NANG NHẬN DIỆN VÀ PHÒNG CHỐNG LỪA ĐẢO TRỰC TUYẾN

Đăng lúc 2 tháng trước · 0 lượt xem

Lợi ích của hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến

Thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa xây dựng thành công mô hình Phòng họp truyền hình trực tuyến đến tất cả các Tổ dân phố, cơ quan đơn vị trực thuộc.

Đăng lúc 5 tháng trước · 0 lượt xem

V/v cảnh báo hệ thống mạng lây nhiễm mã độc và kết nối mạng máy tính ma (botnet).

Thực hiên công văn số 202/TTCNTT&TT-QTHT ngày 14/9/2023 của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông về việc cảnh báo hệ thống mạng lây nhiễm mã độc và kết nối mạng máy tính ma (botnet).

Đăng lúc 5 tháng trước · 0 lượt xem

V/v cảnh báo hệ thống mạng lây nhiễm mã độc và kết nối mạng máy tính ma (botnet).

Thực hiên công văn số 202/TTCNTT&TT-QTHT ngày 14/9/2023 của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông về việc cảnh báo hệ thống mạng lây nhiễm mã độc và kết nối mạng máy tính ma (botnet).

Đăng lúc 5 tháng trước · 0 lượt xem

Khai thác sử dụng hệ thống phản hồi Thanh Hóa

Thực hiện công văn số 1497 /UBND-VP ngày 23/6/2023 của UBND huyện Cẩm Thủy, về việc tăng cường tuyên truyền, nâng cao chất lượng, mở rộng triển khai phần mềm tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị trên Hệ thống phản hồi Thanh Hóa.

Đăng lúc 6 tháng trước · 0 lượt xem

Thực hiện đợt cao điểm toàn dân đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Ngày 22/6/2023 UBND huyện Cẩm Thủy ban hành công văn số 1486 về việc khẩn trương triển khai việc đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID trên địa bàn toàn huyện

Đăng lúc 6 tháng trước · 0 lượt xem

Tuyên truyền đăng ký, sử dụng sổ sức khỏe điện tử trên môi trường mạng

Thị trấn Phong Sơn, Huyện Cẩm Thủy đẩy nhanh tiến độ thực hiện đăng ký sử dụng hồ sơ sức khỏe điện tử cho nhân dân

Đăng lúc 6 tháng trước · 0 lượt xem

Tăng cường thực hiện Đề án 06. Hỗ trợ người dân kích hoạt sử dụng tài khoản định danh điện tử

Thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy. Tiếp tục thực hiện kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho nhân dân tại Nhà văn hóa các TDP trong các ngày nghỉ.

Đăng lúc 6 tháng trước · 0 lượt xem