Tuyên truyền Luật giao dịch điện tử

Tuyên truyền Luật giao dịch điện tử

Tuyên truyền Luật giao dịch điện tử. Quyết định số 1198/QĐ-TTg, ngày 13 tháng 10 năm 2023 của Chính phủ về Ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật giao dịch điện tử

Tuyên truyền Luật giao dịch điện tử

Tuyên truyền Luật giao dịch điện tử. Quyết định số 1198/QĐ-TTg, ngày 13 tháng 10 năm 2023 của Chính phủ về Ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật giao dịch điện tử

Đăng lúc 3 ngày trước · 0 lượt xem

Ngày pháp luật Việt Nam

Thị trấn Phong Sơn, Huyện Cẩm Thủy, Tỉnh Thanh Hóa tích cực tổ chức các hoạt hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11

Đăng lúc 3 tháng trước · 0 lượt xem

Phòng chống bệnh sốt xuất huyết

Thị trấn Phong Sơn, Huyện Cẩm Thủy, Tỉnh Thanh Hóa. Tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống bệnh, dịch sốt xuất huyết. Trước tình hình đã xuất hiện ca bệnh trên địa bàn.

Đăng lúc 6 tháng trước · 0 lượt xem

AN TOÀN GIAO THÔNG

PHÓNG SỰ PHÁT THANH 3 Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn

Đăng lúc 7 tháng trước · 0 lượt xem

AN TOÀN GIAO THÔNG

PHÓNG SỰ PHÁT THANH 2 Hiệu quả công tác tuyên truyền về An toàn giao thông

Đăng lúc 7 tháng trước · 0 lượt xem

AN TOÀN GIAO THÔNG

PHÓNG SỰ PHÁT THANH 1 Phía sau tay lái là hạnh phúc gia đình

Đăng lúc 7 tháng trước · 0 lượt xem

Tuyên truyền về việc bảo vệ môi trường không khí trong xử lý chất thải nông lâm, nghiệp.

Tuyên truyền về việc bảo vệ môi trường không khí trong xử lý chất thải nông lâm, nghiệp. (Thực hiện kế hoạch số 144 về việc Thực hiện các biện pháp chấm dứt tình trạng đốt rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp, xử lý thực bì sau mỗi vụ thu hoạchvà chất thải khác không đúng quy định nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường)

Đăng lúc 7 tháng trước · 0 lượt xem

Lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật đất đai sửa đổi năm 2023

Ngày 08 tháng 02 năm 2023 UBND Huyện Cẩm Thủy, Tỉnh Thanh Hóa ban hành kế hoạch số 31/KH-UBND về: KẾ HOẠCH Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn huyện Cẩm Thuỷ

Đăng lúc 1 năm trước · 0 lượt xem

Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

Quyết định về việc Ban hành bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Đăng lúc 2 năm trước · 456 lượt xem