Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy tổ chức kỳ họp thứ 3 Nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 02/10/2021 20:49:08

Ngày 28/9, HĐND huyện Cẩm Thủy tổ chức kỳ họp thứ 3, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tới dự có các đồng chí trong BTV huyện ủy, thường trực HĐND, UBND, MTTQ và các vị đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Lê Văn Trung – Bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện khai mạc và chủ trì kỳ họp.

hd.jpg
Tại kỳ họp, HĐND huyện đã xem xét các tờ trình của UBND huyện, các báo cáo của ban thẩm tra kinh tế xã hội về nội dung đầu tư, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất các công trình trường học, nghĩa trang liệt sỹ huyện, vật tư thiết bị hội họp trực tuyến và điều chỉnh bổ xung một số nhiệm vụ chi ngân sách cấp huyện năm 2021. Căn cứ các quy định của pháp luật và tình hình thực tế của huyện, HĐND huyện đã thảo luận dân chủ, và thống nhất thông qua 9 nghị quyết quan trọng có ý nghĩa to lớn để xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới. Đây là sự cụ thể hóa chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ huyện đồng thời thể hiện sự chủ động của HĐND huyện trong vai trò là cơ quan quyền lực cao nhất ở địa phương. Đại diện cho ý chí và quyền làm chủ của nhân dân dân chủ động quyết định những chủ trương biện pháp quan trọng kịp thời trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
hd1.jpg
Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Lê Văn Trung – Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện, các ngành chức năng khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư, bố trí nguồn lực cho các dự án đã được HĐND thông qua đảm bảo công khai minh bạch đúng pháp luật. Thường trực HĐND, các ban HĐND, các vị đại biểu HĐND huyện tập trung giám sát chặt chẽ quy trình triển khai thực hiện các nghị quyết đã được thông qua. Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các xã thị trấn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021.
Nguồn tin: Cổng thông tin điện tử huyện.

Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy tổ chức kỳ họp thứ 3 Nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đăng lúc: 02/10/2021 20:49:08 (GMT+7)

Ngày 28/9, HĐND huyện Cẩm Thủy tổ chức kỳ họp thứ 3, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tới dự có các đồng chí trong BTV huyện ủy, thường trực HĐND, UBND, MTTQ và các vị đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Lê Văn Trung – Bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện khai mạc và chủ trì kỳ họp.

hd.jpg
Tại kỳ họp, HĐND huyện đã xem xét các tờ trình của UBND huyện, các báo cáo của ban thẩm tra kinh tế xã hội về nội dung đầu tư, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất các công trình trường học, nghĩa trang liệt sỹ huyện, vật tư thiết bị hội họp trực tuyến và điều chỉnh bổ xung một số nhiệm vụ chi ngân sách cấp huyện năm 2021. Căn cứ các quy định của pháp luật và tình hình thực tế của huyện, HĐND huyện đã thảo luận dân chủ, và thống nhất thông qua 9 nghị quyết quan trọng có ý nghĩa to lớn để xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới. Đây là sự cụ thể hóa chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ huyện đồng thời thể hiện sự chủ động của HĐND huyện trong vai trò là cơ quan quyền lực cao nhất ở địa phương. Đại diện cho ý chí và quyền làm chủ của nhân dân dân chủ động quyết định những chủ trương biện pháp quan trọng kịp thời trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
hd1.jpg
Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Lê Văn Trung – Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện, các ngành chức năng khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư, bố trí nguồn lực cho các dự án đã được HĐND thông qua đảm bảo công khai minh bạch đúng pháp luật. Thường trực HĐND, các ban HĐND, các vị đại biểu HĐND huyện tập trung giám sát chặt chẽ quy trình triển khai thực hiện các nghị quyết đã được thông qua. Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các xã thị trấn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021.
Nguồn tin: Cổng thông tin điện tử huyện.