Đăng ký tiên vắc-xin COVID-19

Ngày 28/09/2021 00:00:00

Hướng dẫn người dân đăng ký tiêm chủng trực tuyến: (Kèm theo công văn số /UBND-VHTT, ngày tháng 9 năm 2021 của UBND huyện Cẩm Thủy)

PHỤ LỤC
Hướng dẫn người dân đăng ký tiêm chủng trực tuyến:

(Kèm theo công văn số /UBND-VHTT, ngày tháng 9 năm 2021 của
UBND huyện Cẩm Thủy)


Người dân có thể sử dụng mẫu phiếu để đăng ký tiêm chủng hoặc sử dụng
ứng dụng công nghệ để đăng ký tiêm chủng online theo các cách sau:
Cách 1: Truy cập Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 ở đường dẫn:
https://tiemchungcovid19.gov.vn/portal/register-person để đăng ký trực tiếp trên
website
Cách 2: Đăng ký tiêm vắc-xin COVID-19 bằng ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử
(SSKĐT).
Với điện thoại sử dụng hệ điều hành Android: Các bạn vào kho ứng dụng
CHPlay –> tìm kiếm Sổ sức khỏe điện tử .
Với điện thoại sử dụng hệ điều hành iOS: Các bạn vào kho ứng dụng App
Store –> tìm kiếm Sổ sức khỏe điện tử .
Sau khi tải về và cài đặt sẽ có phần đăng ký, đăng nhập với số điện thoại.
Sau khi xác thực thông tin trên phần mềm, người dùng sẽ thấy thông tin về hướng
dẫn đăng ký tiêm vắc-xin. Để đăng ký tiêm, người dân phải cung cấp thông tin cá
nhân, kê khai trên bảng đăng ký. Các thông tin được chuyển đến các điểm tiêm
chủng mà người dân đã đăng ký. Các điểm tiêm sẽ sàng lọc, đánh giá tính chính
xác của thông tin, lên danh sách. Khi có vắc-xin sẽ báo cho người dân, hẹn thời
gian đến khám sàng lọc và thông báo lịch tiêm cụ thể.
Về việc ứng dụng “SSKĐT” sẽ thể hiện như thế nào với các trường hợp
chưa tiêm, đã tiêm 1 mũi vắc-xin hoặc tiêm đủ 2 mũi vắc-xin. Sau khi đăng ký
thông tin cá nhân trên ứng dụng “SSKĐT”, trên hệ thống sẽ sinh ra mã QR Code.
Mã này có màu đen và trắng, nhưng khi người dùng đã tiêm 1 mũi vắcxin, mã này
sẽ chuyển sang màu vàng và tiêm đủ 2 mũi sẽ chuyển sang màu xanh. Qua ứng
dụng này, người dùng sẽ được giấy chứng nhận điện tử về tiêm chủng vắc-xin.

Đăng ký tiên vắc-xin COVID-19

Đăng lúc: 28/09/2021 00:00:00 (GMT+7)

Hướng dẫn người dân đăng ký tiêm chủng trực tuyến: (Kèm theo công văn số /UBND-VHTT, ngày tháng 9 năm 2021 của UBND huyện Cẩm Thủy)

PHỤ LỤC
Hướng dẫn người dân đăng ký tiêm chủng trực tuyến:

(Kèm theo công văn số /UBND-VHTT, ngày tháng 9 năm 2021 của
UBND huyện Cẩm Thủy)


Người dân có thể sử dụng mẫu phiếu để đăng ký tiêm chủng hoặc sử dụng
ứng dụng công nghệ để đăng ký tiêm chủng online theo các cách sau:
Cách 1: Truy cập Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 ở đường dẫn:
https://tiemchungcovid19.gov.vn/portal/register-person để đăng ký trực tiếp trên
website
Cách 2: Đăng ký tiêm vắc-xin COVID-19 bằng ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử
(SSKĐT).
Với điện thoại sử dụng hệ điều hành Android: Các bạn vào kho ứng dụng
CHPlay –> tìm kiếm Sổ sức khỏe điện tử .
Với điện thoại sử dụng hệ điều hành iOS: Các bạn vào kho ứng dụng App
Store –> tìm kiếm Sổ sức khỏe điện tử .
Sau khi tải về và cài đặt sẽ có phần đăng ký, đăng nhập với số điện thoại.
Sau khi xác thực thông tin trên phần mềm, người dùng sẽ thấy thông tin về hướng
dẫn đăng ký tiêm vắc-xin. Để đăng ký tiêm, người dân phải cung cấp thông tin cá
nhân, kê khai trên bảng đăng ký. Các thông tin được chuyển đến các điểm tiêm
chủng mà người dân đã đăng ký. Các điểm tiêm sẽ sàng lọc, đánh giá tính chính
xác của thông tin, lên danh sách. Khi có vắc-xin sẽ báo cho người dân, hẹn thời
gian đến khám sàng lọc và thông báo lịch tiêm cụ thể.
Về việc ứng dụng “SSKĐT” sẽ thể hiện như thế nào với các trường hợp
chưa tiêm, đã tiêm 1 mũi vắc-xin hoặc tiêm đủ 2 mũi vắc-xin. Sau khi đăng ký
thông tin cá nhân trên ứng dụng “SSKĐT”, trên hệ thống sẽ sinh ra mã QR Code.
Mã này có màu đen và trắng, nhưng khi người dùng đã tiêm 1 mũi vắcxin, mã này
sẽ chuyển sang màu vàng và tiêm đủ 2 mũi sẽ chuyển sang màu xanh. Qua ứng
dụng này, người dùng sẽ được giấy chứng nhận điện tử về tiêm chủng vắc-xin.

Từ khóa bài viết: