Chung tay phòng chống dịch Covid-19

Ngày 15/09/2021 18:42:36

Nhân dân và cán bộ Thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa tổ chức quyên góp ủng hộ lần thứ 3 Quỹ phòng chống dịch Covid-19.

Nhân dân và cán bộ Thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa tổ chức quyên góp ủng hộ lần thứ 3 Quỹ phòng chống dịch Covid-19.
z2760716335976_6eee46e2cc04630cc59020d621e430bb.jpg

Ảnh: Bên phải Đc Ngô Anh Thúy, Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịc UB MTTQ huyện, Đc Trần Thị Hạnh, Ủy viên BCH Huyện ủy, Phỏ Chủ tịch UB MTTQ huyện. Bến trái: Đc Hà Văn Đường, Ủy viên BCH Huyện ủy, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐND Thị trấn Phong Sơn; Đc Hà Văn Tuấn, Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch UB MTTQ Thị trấn Phong Sơn.z2760720987547_0bbf26da265578331d4be39a7d35a2a3.jpg

Ảnh: Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Huyện Cẩm Thủy và Thị trấn Phong Sơn thực hiện bàn giao và tiếp nhận Quỹ phòng chống dịch Covid-19 do Nhân dân và cán bộ Thị trấn Phong Sơn ủng hộ lần thứ 3 trong năm 2021.Chung tay phòng chống dịch Covid-19

Đăng lúc: 15/09/2021 18:42:36 (GMT+7)

Nhân dân và cán bộ Thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa tổ chức quyên góp ủng hộ lần thứ 3 Quỹ phòng chống dịch Covid-19.

Nhân dân và cán bộ Thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa tổ chức quyên góp ủng hộ lần thứ 3 Quỹ phòng chống dịch Covid-19.
z2760716335976_6eee46e2cc04630cc59020d621e430bb.jpg

Ảnh: Bên phải Đc Ngô Anh Thúy, Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịc UB MTTQ huyện, Đc Trần Thị Hạnh, Ủy viên BCH Huyện ủy, Phỏ Chủ tịch UB MTTQ huyện. Bến trái: Đc Hà Văn Đường, Ủy viên BCH Huyện ủy, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐND Thị trấn Phong Sơn; Đc Hà Văn Tuấn, Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch UB MTTQ Thị trấn Phong Sơn.z2760720987547_0bbf26da265578331d4be39a7d35a2a3.jpg

Ảnh: Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Huyện Cẩm Thủy và Thị trấn Phong Sơn thực hiện bàn giao và tiếp nhận Quỹ phòng chống dịch Covid-19 do Nhân dân và cán bộ Thị trấn Phong Sơn ủng hộ lần thứ 3 trong năm 2021.