Hội nghị tực tuyến Ban tuyên giáo Trung ương

Ngày 09/04/2022 15:04:11

Sáng ngày 06/4/2022 Ban tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến đến các điểm cầu Ban tuyến giáo cấp xã, thị trấn.

Sáng ngày 06/4/2022 Ban tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến đến các điểm cầu Ban tuyến giáo cấp xã, thị trấn.
IMG20220406080502.jpg

IMG20220406080458.jpg

Hội nghị tực tuyến Ban tuyên giáo Trung ương

Đăng lúc: 09/04/2022 15:04:11 (GMT+7)

Sáng ngày 06/4/2022 Ban tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến đến các điểm cầu Ban tuyến giáo cấp xã, thị trấn.

Sáng ngày 06/4/2022 Ban tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến đến các điểm cầu Ban tuyến giáo cấp xã, thị trấn.
IMG20220406080502.jpg

IMG20220406080458.jpg