Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết của Đảng đến Chi bộ, Đảng viên.

Ngày 22/09/2021 00:00:00

Ngày 22/9/2021 Đảng bộ Thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, Tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt , triển khai các quy định của Ban chấp hành Trung ương Đảng; Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ chính trị và các Chỉ thị, Kết luận của Ban Bí thư khóa XIII.

Ngày 22/9/2021 Đảng bộ Thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, Tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai các quy định của Ban chấp hành Trung ương Đảng; Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ chính trị và các Chỉ thị, Kết luận của Ban Bí thư khóa XIII.
Đúng 7 giờ 30 phút ngày 22/9/2021 Đảng ủy Thị trấn Phong Sơn tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Ban Bí thư khóa XIII. Hội nghị được kết nối với 25 điểm cầu tại các Chị bộ trực thuộc, gồm 16 Chi bộ Tổ dân phố và 9 Chi bộ Trường học, với hơn 1 nghìn cán bộ, Đảng viên tham dự.

z2782414760556_e5d904662d434ab3ef40ac79a98f3769.jpg

Ảnh Đ/c Hà Văn Đường, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng bộ Thị trấn Phong Sơn.

z2782898990717_f9baaf0217a3dba855c5003731e59a37.jpg

Ảnh: Đ/c Lê Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch UBND Thị Trấn Phong Sơn.z2782414828721_5b398c835b47a9e5d812fdef7f321de2.jpg

z2782314810033_f8f8a4ba265a5516f5341e4d249c2d81.jpg

z2782314794239_77f17e8398ca9a57c4c8aa15399b6d9a.jpg


z2782312745489_cc3d1fae9c3fa5efa4bf19502fa77709.jpg

z2782312745489_cc3d1fae9c3fa5efa4bf19502fa77709.jpg

z2782318711361_6759fb65278f1dd5b4a21a3f38255014.jpg

z2782289476785_d43a34ad8298f697f745826dc8e86e2a.jpg


z2782334076048_0037a080f860c38204bedcaed3ea2c5b.jpg

z2782327166017_84bad0f55b1b00527bd5f58890793740.jpg

z2782318866918_030d75b6bf635b0904555c19b430547b.jpg

z2782320244717_de13a402288ec0baea4702f0114aac4f.jpg

Hình ảnh tham dự hội nghị tại các điểm cầu trực tuyến.

z2782593632033_50bd739cbefb01ee045b349dbe96532c.jpg

z2782593632033_50bd739cbefb01ee045b349dbe96532c.jpg

z2782691589752_b71634f7ca5b5a09fbdeff232c7f1efd.jpg

z2782722239022_f354edd6f23a1e99be24c409e1efde01.jpg


z2782866436642_ddae4233c2c6558e48d43ffa3f123ff3.jpg


Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết của Đảng đến Chi bộ, Đảng viên.

Đăng lúc: 22/09/2021 00:00:00 (GMT+7)

Ngày 22/9/2021 Đảng bộ Thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, Tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt , triển khai các quy định của Ban chấp hành Trung ương Đảng; Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ chính trị và các Chỉ thị, Kết luận của Ban Bí thư khóa XIII.

Ngày 22/9/2021 Đảng bộ Thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, Tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai các quy định của Ban chấp hành Trung ương Đảng; Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ chính trị và các Chỉ thị, Kết luận của Ban Bí thư khóa XIII.
Đúng 7 giờ 30 phút ngày 22/9/2021 Đảng ủy Thị trấn Phong Sơn tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Ban Bí thư khóa XIII. Hội nghị được kết nối với 25 điểm cầu tại các Chị bộ trực thuộc, gồm 16 Chi bộ Tổ dân phố và 9 Chi bộ Trường học, với hơn 1 nghìn cán bộ, Đảng viên tham dự.

z2782414760556_e5d904662d434ab3ef40ac79a98f3769.jpg

Ảnh Đ/c Hà Văn Đường, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng bộ Thị trấn Phong Sơn.

z2782898990717_f9baaf0217a3dba855c5003731e59a37.jpg

Ảnh: Đ/c Lê Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch UBND Thị Trấn Phong Sơn.z2782414828721_5b398c835b47a9e5d812fdef7f321de2.jpg

z2782314810033_f8f8a4ba265a5516f5341e4d249c2d81.jpg

z2782314794239_77f17e8398ca9a57c4c8aa15399b6d9a.jpg


z2782312745489_cc3d1fae9c3fa5efa4bf19502fa77709.jpg

z2782312745489_cc3d1fae9c3fa5efa4bf19502fa77709.jpg

z2782318711361_6759fb65278f1dd5b4a21a3f38255014.jpg

z2782289476785_d43a34ad8298f697f745826dc8e86e2a.jpg


z2782334076048_0037a080f860c38204bedcaed3ea2c5b.jpg

z2782327166017_84bad0f55b1b00527bd5f58890793740.jpg

z2782318866918_030d75b6bf635b0904555c19b430547b.jpg

z2782320244717_de13a402288ec0baea4702f0114aac4f.jpg

Hình ảnh tham dự hội nghị tại các điểm cầu trực tuyến.

z2782593632033_50bd739cbefb01ee045b349dbe96532c.jpg

z2782593632033_50bd739cbefb01ee045b349dbe96532c.jpg

z2782691589752_b71634f7ca5b5a09fbdeff232c7f1efd.jpg

z2782722239022_f354edd6f23a1e99be24c409e1efde01.jpg


z2782866436642_ddae4233c2c6558e48d43ffa3f123ff3.jpg