Tuyên truyền xây dựng Thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh đối với hộ gia đình

Ngày 04/07/2023 14:55:20

Thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa quyết tâm xây dựng Thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh trong năm 2023. Công tác tuyên truyền với yêu cầu đi trước để thông tin, phát động toàn thể nhân dân nâng cao nhận thức về ý nghĩa, mục đích của xây dựng Thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh, là nâng cao chất lượng đời sống người dân về mọi mặt, cũng là quyền lợi và trách nhiệm của mọi người, mọi nhà.

ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ TRẤN PHONG SƠN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: /UBND-VHTT
TT. Phong Sơn, ngày tháng 7 năm 2023
BÀI TRUYÊN TRUYỀN
TRÊN HỆ THỐNG ĐÀI TRUYỀN THANH THỊ TRẤN PHONG SƠN

NỘI DUNG:Tuyên truyền xây dựng Thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh:
Kính thưa toàn thể nhân dân. Xây dựng Thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh là những việc làm thiết thực của mỗi người dân, mỗi hộ gia đình, của cụm dân cư, tổ dân phố và toàn bộ hệ thống chính trị địa phương đều vào cuộc, để tổ chức thực hiện dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy đảng, chính quyền, ban chỉ đạo Thị trấn và ban vận động các tổ dân phố. Như vậy thực hiện xây dựng Thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh là tất cả người dân Thị trấn Phong Sơn chúng ta không một ai ngoài cuộc, cần sự đoàn kết chung tay tích cực hưởng ứng và thực hiện của tất cả mọi người, với những công việc phù hợp với khả năng, vai trò, trách nhiệm khác nhau, nhưng có cùng chung một mục tiêu là xây dựng thành công Thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. Mỗi người dân Thị trấn là công dân tích cực, mỗi hộ gia đình là gia đình văn hóa, gia đình kiểu mẫu, mỗi cụm dân cư, mỗi tổ dân phố, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp đều là đơn vị văn hóa kiểu mẫu, đạt chuẩn đô thị văn minh. Chất lượng đời sống của người dân được nâng cao cả về vật chất và tinh thần. Địa bàn Thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh là môi trường văn hóa, văn minh, an toàn, là điều kiện tốt để người dân sống vui, sống khỏe, hạnh phúc, yên tâm làm ăn phát triển kinh tế, làm giầu chính đáng góp phần xây dựng Thị trấn Phong Sơn giầu về kinh tế, đẹp về văn hóa, vững mạnh về quốc phòng, an ninh, đạt chuẩn đô thị văn minh. Đó là mục tiêu phấn đấu thực hiện của tất cả chúng ta trong năm 2023.
Tiêu chí đặt ra cho mỗi hộ gia đình chúng ta đó là:
- Gia đình ấm no, bình đẳng, hạnh phúc, tiến bộ, các thành viên trong gia đình đều có nhận thức tốt về nếp sống văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt nam, thương yêu, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau cả về vật chất, tinh thần, tạo công ăn việc làm, kinh tế ổn định và phát triển.
- Mỗi gia đình đều phải có đủ 3 công trình vệ sinh tối thiểu đó là: Nhà tiêu, nhà tắm, bể chức nước thải sinh hoạt đảm bảo tiêu chuẩn. Để đảm bảo vệ sinh cho mỗi thành viên trong gia đình và không để nước thải sinh hoạt hàng ngày xả trực tiếp ra môi trường.
- Tất cả hộ gia đình đều có đăng ký thu gom rác thải với đơn vị thu gom công cộng, đối với các cụm dân cư chưa có xe thu gom chuyên dụng đến nơi thì Tổ dân phố tổ chứchọp các hộ trong cụm, thống nhất với nhau cử người, hoặc luân phiên nhau để thực hiện, hàng ngày thu gom rác chuyển ra đến nơi có xe thu gom, đảm bảo việc thu gom rác thải trên toàn địa bàn Thị trấn phải được thực hiện đến 100% hộ gia đình.
- Mỗi hộ gia đình đều đăng ký sử dụng nước sạch, tức là hệ thống cấp nước tập trung, đạt tiêu chuẩn nước sạch (Tức là nước máy). Đây là tiêu chí rất thiết thực nhằm bảo vệ sinh khỏe nhân dân trong sinh hoạt đời sống, cũng giống như vệ sinh an toàn thực phẩm, do nguồn nước tự nhiên của chúng ta đang ngày càng bị ô nhiễm ngầm mà tự người dân chúng ta rất khó nhận biết được mức độ ô nhiễm. Chúng ta thấy thực tế là các đô thị phát triển của nước ta và cả thế giới đều phải dùng nước máy tiêu chuẩn, được cung cấp từ hệ thống tập trung, có sự kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt của cơ quan chức năng. Vì vậy mỗi hộ gia đình chúng ta không thể không đăng ký sử dụng nước máy, nước sạch, đăng ký sớm thì lệ phí, chi phí càng rẻ, đăng ký sau, đăng ký muộn sẽ phải chịu mức chi phí ngày càng cao. Vì vậy ngay trong đợt này mỗi hộ gia đình chúng ta đều đăng ký sử dụng nước sạch khi có hệ thống cấp nước đến khu dân cư.
- Mỗi người dân, mỗi hộ gia đình chúng ta đều tham gia Bảo hiểm y tế, đây là chính sách có ý nghĩa nhân văn sâu sắc của đảng, nhà nước ta, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, nhiều người ủng hộ cho một người khi ốm đau, rủi ro, hoạn nạn giảm đi gánh nặng về kinh phí. Mỗi người đều mua thẻ bảo hiểm y tế hàng năm, nếu cả hộ gia đình nhiều người cùng mua một lúc thì sẽ được miễn giảm đáng kể về kinh phí.
- Về công tác đảm bảo vệ sinh, cảnh quan môi trường chúng ta cũng phải luôn tập trung quan tâm thực hiện, vệ sinh từ trong các hộ gia đình ra sân vườn, cổng, ngõ và các đường rong, tuyến phố, những nơi công cộng. Mỗi hộ gia đình đều tu sửa, chỉnh trang làm cho căn hộ gia đình mình luôn khang trang, sạch, đẹp đảm bảo văn hóa, văn minh, lăn quét sơn ve tất cả các bước tường, từ nhà đến cổng ngõ và các bức tường rào. Các bờ rào cây sống phải được thường xuyên cắt tỉa gọn gàng, các bờ cây, bụi rậm xung quanh được phát quang để trồng hoa, cây cảnh, cây xanh của mỗi hộ gia đình và của cụm dân cư tuyến phố. Làm cho cảnh quan môi trường từ mỗi hộ gia đình đều đảm bảo nét đẹp văn hóa, văn minh chúng ta với có TDP văn minh, Thị trấn văn minh.
- Đối với việc tu sửa, chỉnh trang, nâng cấp các công trình phúc lợi công cộng trên địa bàn các tổ như Nhà văn hóa, các ngõ tuyến đường nội tổ, hệ thống chiếu sáng… là trách nhiệm của người dân cùng đóng góp ngày công, kinh phí để duy tu, bảo dưỡng; các công trình lớn, xây dựng mới thì có chính sách nhà nước và nhân dân cùng làm.
Vậy xin tuyên truyền, vận động, kêu gọi toàn thể nhân dân chúng ta hãy tích cực thực hiện từ những phần việc nhỏ nhất của mỗi cá nhân, hộ gia đình thiết thực nhất để chúng ta xây dựng Thị trấn Phong Sơn đạt chuẩn đô thị văn minh trong năm 2023. Cụ thể và tóm tắt một số việc làm để chúng ta dễ hiểu, mang tính chỉ tiêu đó là:
- Mỗi gia đình đều phải có đủ 3 công trình vệ sinh tối thiểu đó là: Nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước thải sinh hoạt đảm bảo tiêu chuẩn.
- Tất cả hộ gia đình đều có đăng ký thu gom rác thải với đơn vị thu gom công cộng.
- Mỗi hộ gia đình đều đăng ký sử dụng nước sạch, tức là hệ thống cấp nước tập trung, đạt tiêu chuẩn nước sạch (Tức là nước máy).
- Mỗi người dân, mỗi hộ gia đình chúng ta đều tham gia Bảo hiểm y tế.
- Mỗi hộ gia đình đều thực hiện tu sửa, làm đẹp khuôn viên căn hộ của mình khang trang, sạch đẹp.
- Tích cực tham gia đóng góp xây dựng, tu sửa, nâng cấp các công trình phúc lợi công cộng tại tổ dân phố mình khi được thông tin, hướng dẫn của Tổ dân phố, để tất cả các tổ dân phố và Thị trấn chúng ta đều đạt theo mô hình sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn, là môi trường xã hội an toàn, lành mạnh để người dân sống vui, sống khỏe, yên tâm làm ăn phát triển, góp phần xây dựng Thị trấn Phong Sơn chúng ta Giầu về kinh tế, đẹp về văn hóa, vững mạnh về Quốc phòng, an ninh.
Nơi nhận:
- Phòng VHTT huyện;
- Đài truyền thanh.
-Lưu: VT, Đài TrT.
BIÊN TẬP
CC VHTT
Mai Xuân Lợi
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Công Hoan

Tuyên truyền xây dựng Thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh đối với hộ gia đình

Đăng lúc: 04/07/2023 14:55:20 (GMT+7)

Thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa quyết tâm xây dựng Thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh trong năm 2023. Công tác tuyên truyền với yêu cầu đi trước để thông tin, phát động toàn thể nhân dân nâng cao nhận thức về ý nghĩa, mục đích của xây dựng Thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh, là nâng cao chất lượng đời sống người dân về mọi mặt, cũng là quyền lợi và trách nhiệm của mọi người, mọi nhà.

ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ TRẤN PHONG SƠN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: /UBND-VHTT
TT. Phong Sơn, ngày tháng 7 năm 2023
BÀI TRUYÊN TRUYỀN
TRÊN HỆ THỐNG ĐÀI TRUYỀN THANH THỊ TRẤN PHONG SƠN

NỘI DUNG:Tuyên truyền xây dựng Thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh:
Kính thưa toàn thể nhân dân. Xây dựng Thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh là những việc làm thiết thực của mỗi người dân, mỗi hộ gia đình, của cụm dân cư, tổ dân phố và toàn bộ hệ thống chính trị địa phương đều vào cuộc, để tổ chức thực hiện dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy đảng, chính quyền, ban chỉ đạo Thị trấn và ban vận động các tổ dân phố. Như vậy thực hiện xây dựng Thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh là tất cả người dân Thị trấn Phong Sơn chúng ta không một ai ngoài cuộc, cần sự đoàn kết chung tay tích cực hưởng ứng và thực hiện của tất cả mọi người, với những công việc phù hợp với khả năng, vai trò, trách nhiệm khác nhau, nhưng có cùng chung một mục tiêu là xây dựng thành công Thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. Mỗi người dân Thị trấn là công dân tích cực, mỗi hộ gia đình là gia đình văn hóa, gia đình kiểu mẫu, mỗi cụm dân cư, mỗi tổ dân phố, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp đều là đơn vị văn hóa kiểu mẫu, đạt chuẩn đô thị văn minh. Chất lượng đời sống của người dân được nâng cao cả về vật chất và tinh thần. Địa bàn Thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh là môi trường văn hóa, văn minh, an toàn, là điều kiện tốt để người dân sống vui, sống khỏe, hạnh phúc, yên tâm làm ăn phát triển kinh tế, làm giầu chính đáng góp phần xây dựng Thị trấn Phong Sơn giầu về kinh tế, đẹp về văn hóa, vững mạnh về quốc phòng, an ninh, đạt chuẩn đô thị văn minh. Đó là mục tiêu phấn đấu thực hiện của tất cả chúng ta trong năm 2023.
Tiêu chí đặt ra cho mỗi hộ gia đình chúng ta đó là:
- Gia đình ấm no, bình đẳng, hạnh phúc, tiến bộ, các thành viên trong gia đình đều có nhận thức tốt về nếp sống văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt nam, thương yêu, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau cả về vật chất, tinh thần, tạo công ăn việc làm, kinh tế ổn định và phát triển.
- Mỗi gia đình đều phải có đủ 3 công trình vệ sinh tối thiểu đó là: Nhà tiêu, nhà tắm, bể chức nước thải sinh hoạt đảm bảo tiêu chuẩn. Để đảm bảo vệ sinh cho mỗi thành viên trong gia đình và không để nước thải sinh hoạt hàng ngày xả trực tiếp ra môi trường.
- Tất cả hộ gia đình đều có đăng ký thu gom rác thải với đơn vị thu gom công cộng, đối với các cụm dân cư chưa có xe thu gom chuyên dụng đến nơi thì Tổ dân phố tổ chứchọp các hộ trong cụm, thống nhất với nhau cử người, hoặc luân phiên nhau để thực hiện, hàng ngày thu gom rác chuyển ra đến nơi có xe thu gom, đảm bảo việc thu gom rác thải trên toàn địa bàn Thị trấn phải được thực hiện đến 100% hộ gia đình.
- Mỗi hộ gia đình đều đăng ký sử dụng nước sạch, tức là hệ thống cấp nước tập trung, đạt tiêu chuẩn nước sạch (Tức là nước máy). Đây là tiêu chí rất thiết thực nhằm bảo vệ sinh khỏe nhân dân trong sinh hoạt đời sống, cũng giống như vệ sinh an toàn thực phẩm, do nguồn nước tự nhiên của chúng ta đang ngày càng bị ô nhiễm ngầm mà tự người dân chúng ta rất khó nhận biết được mức độ ô nhiễm. Chúng ta thấy thực tế là các đô thị phát triển của nước ta và cả thế giới đều phải dùng nước máy tiêu chuẩn, được cung cấp từ hệ thống tập trung, có sự kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt của cơ quan chức năng. Vì vậy mỗi hộ gia đình chúng ta không thể không đăng ký sử dụng nước máy, nước sạch, đăng ký sớm thì lệ phí, chi phí càng rẻ, đăng ký sau, đăng ký muộn sẽ phải chịu mức chi phí ngày càng cao. Vì vậy ngay trong đợt này mỗi hộ gia đình chúng ta đều đăng ký sử dụng nước sạch khi có hệ thống cấp nước đến khu dân cư.
- Mỗi người dân, mỗi hộ gia đình chúng ta đều tham gia Bảo hiểm y tế, đây là chính sách có ý nghĩa nhân văn sâu sắc của đảng, nhà nước ta, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, nhiều người ủng hộ cho một người khi ốm đau, rủi ro, hoạn nạn giảm đi gánh nặng về kinh phí. Mỗi người đều mua thẻ bảo hiểm y tế hàng năm, nếu cả hộ gia đình nhiều người cùng mua một lúc thì sẽ được miễn giảm đáng kể về kinh phí.
- Về công tác đảm bảo vệ sinh, cảnh quan môi trường chúng ta cũng phải luôn tập trung quan tâm thực hiện, vệ sinh từ trong các hộ gia đình ra sân vườn, cổng, ngõ và các đường rong, tuyến phố, những nơi công cộng. Mỗi hộ gia đình đều tu sửa, chỉnh trang làm cho căn hộ gia đình mình luôn khang trang, sạch, đẹp đảm bảo văn hóa, văn minh, lăn quét sơn ve tất cả các bước tường, từ nhà đến cổng ngõ và các bức tường rào. Các bờ rào cây sống phải được thường xuyên cắt tỉa gọn gàng, các bờ cây, bụi rậm xung quanh được phát quang để trồng hoa, cây cảnh, cây xanh của mỗi hộ gia đình và của cụm dân cư tuyến phố. Làm cho cảnh quan môi trường từ mỗi hộ gia đình đều đảm bảo nét đẹp văn hóa, văn minh chúng ta với có TDP văn minh, Thị trấn văn minh.
- Đối với việc tu sửa, chỉnh trang, nâng cấp các công trình phúc lợi công cộng trên địa bàn các tổ như Nhà văn hóa, các ngõ tuyến đường nội tổ, hệ thống chiếu sáng… là trách nhiệm của người dân cùng đóng góp ngày công, kinh phí để duy tu, bảo dưỡng; các công trình lớn, xây dựng mới thì có chính sách nhà nước và nhân dân cùng làm.
Vậy xin tuyên truyền, vận động, kêu gọi toàn thể nhân dân chúng ta hãy tích cực thực hiện từ những phần việc nhỏ nhất của mỗi cá nhân, hộ gia đình thiết thực nhất để chúng ta xây dựng Thị trấn Phong Sơn đạt chuẩn đô thị văn minh trong năm 2023. Cụ thể và tóm tắt một số việc làm để chúng ta dễ hiểu, mang tính chỉ tiêu đó là:
- Mỗi gia đình đều phải có đủ 3 công trình vệ sinh tối thiểu đó là: Nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước thải sinh hoạt đảm bảo tiêu chuẩn.
- Tất cả hộ gia đình đều có đăng ký thu gom rác thải với đơn vị thu gom công cộng.
- Mỗi hộ gia đình đều đăng ký sử dụng nước sạch, tức là hệ thống cấp nước tập trung, đạt tiêu chuẩn nước sạch (Tức là nước máy).
- Mỗi người dân, mỗi hộ gia đình chúng ta đều tham gia Bảo hiểm y tế.
- Mỗi hộ gia đình đều thực hiện tu sửa, làm đẹp khuôn viên căn hộ của mình khang trang, sạch đẹp.
- Tích cực tham gia đóng góp xây dựng, tu sửa, nâng cấp các công trình phúc lợi công cộng tại tổ dân phố mình khi được thông tin, hướng dẫn của Tổ dân phố, để tất cả các tổ dân phố và Thị trấn chúng ta đều đạt theo mô hình sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn, là môi trường xã hội an toàn, lành mạnh để người dân sống vui, sống khỏe, yên tâm làm ăn phát triển, góp phần xây dựng Thị trấn Phong Sơn chúng ta Giầu về kinh tế, đẹp về văn hóa, vững mạnh về Quốc phòng, an ninh.
Nơi nhận:
- Phòng VHTT huyện;
- Đài truyền thanh.
-Lưu: VT, Đài TrT.
BIÊN TẬP
CC VHTT
Mai Xuân Lợi
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Công Hoan