VÌ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG, ĐÔ THỊ VĂN MINH

Ngày 24/07/2023 18:28:10

Thị trấn Phong Sơn, Huyện Cẩm Thủy, Tỉnh Thanh Hóa tổ chức đợt cao điểm lập lại trật tự hành lang giao thông, vỉa hè, tuyến phố, thực hiện tiêu chí xây dựng Thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh

ỦY BAN NHÂN DÂN

THỊ TRẤN PHONG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /UBND-VHTT

TT. Phong Sơn, ngày tháng 7 năm 2023

BÀI TRUYÊN TRUYỀN

TRÊN HỆ THỐNG ĐÀI TRUYỀN THANH THỊ TRẤN PHONG SƠN


NỘI DUNG: Tuyên truyền xây dựng Đô thị văn minh, đợt cao điểm lập lại trật tự hành lang giao thông, vỉa hè.

Kính thưa toàn thể nhân dân. Thị trấn chúng ta đang phát động thi đua phấn đấu xây dựng Thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh trong năm 2023. Đó là việc toàn thể Nhân dân và cán bộ, đảng viên trên địa bàn thị trấn đều phải tích cực thực hiện, từ những việc làm nhỏ của mỗi người, mỗi nhà, mỗi cụm dân cư, tổ dân phố đến toàn thị trấn, đều phải đạt đến văn minh, chúng ta với có được Thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. Những tiêu chí được quy định tại Quyết định số 04 năm 2022 của Thủ tướng chính phủ ban hành ngày 18/2/2022. Bảo gồm 52 nội dung phần việc được quy định cụ thể, chi tiết đến mọi lĩnh vực đời sống, từ lời nói, hành động của mỗi người đến cơ sở vật chất, của mỗi hộ gia đình và toàn xã hội trên địa bàn thị trấn.

Qua rà soát thực tiễn hiện trạng so với quy định chúng ta còn phải rất nỗ lực thực hiện một số phần việc cụ thể đó là:

1. Về hành lang giao thông, vỉa hè tuyến phố:

- Tất cả các tuyến đường cái chính, là đường quốc lộ hoặc nội thị mà chúng ta đang sử dụng đều phải có vỉa hè, có hành lang phong quang sạch đẹp. Đảm bảo đó là phần đất công, sử dụng làm công trình công cộng, phục vụ lợi ích công cộng, dưới sự quản lý của chính quyền. Không có hiện tượng lấn chiếm để sử dụng vào các mục đích cá nhân, hộ gia đình. Trên thực tế chúng ta còn thấy rất nhiều vi phạm này diễn ra biểu hiện như: Các hộ gia đình xây đổ các lối đi vào nhà, các bậc, kệ, ô , hố trồng hoa, cây cảnh, thậm trí trồng rau, mầu, trên phần đất công, đất sử dụng cho hoạt động dân sinh, là phần đường dành cho người đi bộ và những hoạt động không cố định, tĩnh tại, là mỹ quan đô thị, là khoảng đất lưu không, là mục đích thông thoáng cho tầm nhìn và các hữu ich thiết thực công cộng khác. Các vi phạm làm các mái che, mái vẩy, bầy bán hàng hóa, rửa xe, treo lắp, đặt các biển quảng cáo không đúng quy định, biển quảng cáo 3 chân, di động là không đúng quy định, mà còn bầy đặt lấn chiếm đất công, hành lang vỉa hè là thêm sai phạm. cùng với đó là còn những vi phạm khác gây phản cảm, mất mỹ quan đô thị, cản trở giao thông, che khuất tầm nhìn, gây nguy hiểm và dẫn đến tai nạn giao thông và nhiều hệ lụy tác hại khác do các hành vi sai phạm nói trên. Chúng ta cần sự chủ động, tự giác của mỗi người và cộng đồng, người có vật dụng vi phạm tự giác tháo dỡ, sửa sai, người không vi phạm xung quang nhắc nhở, động viên, đôn đốc người vi phạm. Về chính quyền đã rất, rất nhiều lần, nhiều biện pháp, tuyên truyền vận động, thông báo, cam kết, đã có rất nhiều hồ sơ lưu về nội dung này. Rất đầy đủ tính pháp lý để áp dụng biện pháp mạnh, cứng rắn đối với các trường hợp vi phạm nói trên. Nhưng Thị trấn Phong Sơn đã chưa thực hiện, mà đã dùng các giải pháp nhân văn hơn, thay cho việc cưỡng chế, xử lý, xử phạt đối với người dân của mình, mà đã mời từng hộ đến nhà văn hóa, đến công sở, hoặc gặp gỡ trực tiếp trao đổi, vận động, hiệu quả đã thể hiện rất tích cực, rõ nét, làm thay đổi bộ mặt của các tuyến phố, song chưa có độ bền, hiện tượng tái phạm, tái lấn chiễm vẫn còn sảy ra. Đợt này chúng ta đang rất nỗ lực xây dựng đô thị văn minh, chính là xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa. Kêu gọi mọi người, mọi nhà hãy cùng chung tay chung sức, đồng lòng tích cực thực hiện, một cách chủ động, tự giác, làm cho lối sống, nếp sống văn hóa, văn minh thấm nhuần trong nhận thức, ý thức và lời nói, hành động của mỗi người, chúng ta sẽ đạt đến sự thành công tốt đẹp. Tất nhiên về biện pháp thực hiện để đảm bảo kỷ cương, pháp luật, công bằng, công khai, dân chủ, minh bạch chính quyền sẽ buộc phải thực hiện đối với những trường hợp, hành vi cố tình chống đối, con sâu, quấy rầy nồi canh, vì lợi ích vị kỷ, cá nhân không thể cản trở được bước tiến của toàn xã hội, của cộng đồng dân cư, tuyến phố văn minh của chúng ta, không vì những lý do không chính đáng như: “vì miếng cơm, mạnh áo”, “chỉ là việc nhỏ, không ảnh hưởng lớn”, “Chỉ một lúc thôi, chỉ tạm chút thôi”, “Ngay trước nhà tôi”.v.v.v.v. Không vì thế mà làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông, có thể dẫn đến án mạng con người, thiệt hại vật chất, ảnh hưởng đến trật tự, mỹ quan đô thị, là lợi ích của toàn xã hội, của cộng đồng, không thể vì một vài cá nhân, thiểu số. Vì vậy mọi người chúng ta hãy nâng cao nhận thức, ý thức tốt vì công bằng, vì cộng đồng, vì lợi ích chung của toàn xã hội, cũng như thượng tôn pháp luật.

Nơi nhận:

-Đài truyền thanh.

-Lưu: VT, Đài TrT.

BIÊN TẬP

CC VHTT

Mai Xuân Lợi

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Công Hoan

VÌ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG, ĐÔ THỊ VĂN MINH

Đăng lúc: 24/07/2023 18:28:10 (GMT+7)

Thị trấn Phong Sơn, Huyện Cẩm Thủy, Tỉnh Thanh Hóa tổ chức đợt cao điểm lập lại trật tự hành lang giao thông, vỉa hè, tuyến phố, thực hiện tiêu chí xây dựng Thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh

ỦY BAN NHÂN DÂN

THỊ TRẤN PHONG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /UBND-VHTT

TT. Phong Sơn, ngày tháng 7 năm 2023

BÀI TRUYÊN TRUYỀN

TRÊN HỆ THỐNG ĐÀI TRUYỀN THANH THỊ TRẤN PHONG SƠN


NỘI DUNG: Tuyên truyền xây dựng Đô thị văn minh, đợt cao điểm lập lại trật tự hành lang giao thông, vỉa hè.

Kính thưa toàn thể nhân dân. Thị trấn chúng ta đang phát động thi đua phấn đấu xây dựng Thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh trong năm 2023. Đó là việc toàn thể Nhân dân và cán bộ, đảng viên trên địa bàn thị trấn đều phải tích cực thực hiện, từ những việc làm nhỏ của mỗi người, mỗi nhà, mỗi cụm dân cư, tổ dân phố đến toàn thị trấn, đều phải đạt đến văn minh, chúng ta với có được Thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. Những tiêu chí được quy định tại Quyết định số 04 năm 2022 của Thủ tướng chính phủ ban hành ngày 18/2/2022. Bảo gồm 52 nội dung phần việc được quy định cụ thể, chi tiết đến mọi lĩnh vực đời sống, từ lời nói, hành động của mỗi người đến cơ sở vật chất, của mỗi hộ gia đình và toàn xã hội trên địa bàn thị trấn.

Qua rà soát thực tiễn hiện trạng so với quy định chúng ta còn phải rất nỗ lực thực hiện một số phần việc cụ thể đó là:

1. Về hành lang giao thông, vỉa hè tuyến phố:

- Tất cả các tuyến đường cái chính, là đường quốc lộ hoặc nội thị mà chúng ta đang sử dụng đều phải có vỉa hè, có hành lang phong quang sạch đẹp. Đảm bảo đó là phần đất công, sử dụng làm công trình công cộng, phục vụ lợi ích công cộng, dưới sự quản lý của chính quyền. Không có hiện tượng lấn chiếm để sử dụng vào các mục đích cá nhân, hộ gia đình. Trên thực tế chúng ta còn thấy rất nhiều vi phạm này diễn ra biểu hiện như: Các hộ gia đình xây đổ các lối đi vào nhà, các bậc, kệ, ô , hố trồng hoa, cây cảnh, thậm trí trồng rau, mầu, trên phần đất công, đất sử dụng cho hoạt động dân sinh, là phần đường dành cho người đi bộ và những hoạt động không cố định, tĩnh tại, là mỹ quan đô thị, là khoảng đất lưu không, là mục đích thông thoáng cho tầm nhìn và các hữu ich thiết thực công cộng khác. Các vi phạm làm các mái che, mái vẩy, bầy bán hàng hóa, rửa xe, treo lắp, đặt các biển quảng cáo không đúng quy định, biển quảng cáo 3 chân, di động là không đúng quy định, mà còn bầy đặt lấn chiếm đất công, hành lang vỉa hè là thêm sai phạm. cùng với đó là còn những vi phạm khác gây phản cảm, mất mỹ quan đô thị, cản trở giao thông, che khuất tầm nhìn, gây nguy hiểm và dẫn đến tai nạn giao thông và nhiều hệ lụy tác hại khác do các hành vi sai phạm nói trên. Chúng ta cần sự chủ động, tự giác của mỗi người và cộng đồng, người có vật dụng vi phạm tự giác tháo dỡ, sửa sai, người không vi phạm xung quang nhắc nhở, động viên, đôn đốc người vi phạm. Về chính quyền đã rất, rất nhiều lần, nhiều biện pháp, tuyên truyền vận động, thông báo, cam kết, đã có rất nhiều hồ sơ lưu về nội dung này. Rất đầy đủ tính pháp lý để áp dụng biện pháp mạnh, cứng rắn đối với các trường hợp vi phạm nói trên. Nhưng Thị trấn Phong Sơn đã chưa thực hiện, mà đã dùng các giải pháp nhân văn hơn, thay cho việc cưỡng chế, xử lý, xử phạt đối với người dân của mình, mà đã mời từng hộ đến nhà văn hóa, đến công sở, hoặc gặp gỡ trực tiếp trao đổi, vận động, hiệu quả đã thể hiện rất tích cực, rõ nét, làm thay đổi bộ mặt của các tuyến phố, song chưa có độ bền, hiện tượng tái phạm, tái lấn chiễm vẫn còn sảy ra. Đợt này chúng ta đang rất nỗ lực xây dựng đô thị văn minh, chính là xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa. Kêu gọi mọi người, mọi nhà hãy cùng chung tay chung sức, đồng lòng tích cực thực hiện, một cách chủ động, tự giác, làm cho lối sống, nếp sống văn hóa, văn minh thấm nhuần trong nhận thức, ý thức và lời nói, hành động của mỗi người, chúng ta sẽ đạt đến sự thành công tốt đẹp. Tất nhiên về biện pháp thực hiện để đảm bảo kỷ cương, pháp luật, công bằng, công khai, dân chủ, minh bạch chính quyền sẽ buộc phải thực hiện đối với những trường hợp, hành vi cố tình chống đối, con sâu, quấy rầy nồi canh, vì lợi ích vị kỷ, cá nhân không thể cản trở được bước tiến của toàn xã hội, của cộng đồng dân cư, tuyến phố văn minh của chúng ta, không vì những lý do không chính đáng như: “vì miếng cơm, mạnh áo”, “chỉ là việc nhỏ, không ảnh hưởng lớn”, “Chỉ một lúc thôi, chỉ tạm chút thôi”, “Ngay trước nhà tôi”.v.v.v.v. Không vì thế mà làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông, có thể dẫn đến án mạng con người, thiệt hại vật chất, ảnh hưởng đến trật tự, mỹ quan đô thị, là lợi ích của toàn xã hội, của cộng đồng, không thể vì một vài cá nhân, thiểu số. Vì vậy mọi người chúng ta hãy nâng cao nhận thức, ý thức tốt vì công bằng, vì cộng đồng, vì lợi ích chung của toàn xã hội, cũng như thượng tôn pháp luật.

Nơi nhận:

-Đài truyền thanh.

-Lưu: VT, Đài TrT.

BIÊN TẬP

CC VHTT

Mai Xuân Lợi

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Công Hoan