Tết trồng cây xuân Nhâm dần 2022

Ngày 02/04/2022 15:45:28

Hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, ngày 08/02/2022 Thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, Tỉnh Thanh Hóa tổ chức Tết trồng cây, với sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức khối cơ quan công sở Thị trấn và các Tổ dân phố, cơ quan đơn vị trên địa bàn.

Hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, ngày 08/02/2022 Thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, Tỉnh Thanh Hóa tổ chức Tết trồng cây, với sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức khối cơ quan công sở Thị trấn và các Tổ dân phố, cơ quan đơn vị trên địa bàn.
IMG20220208073118.jpg

IMG20220208075955.jpg
IMG20220208080047.jpg

IMG20220208080105.jpg

IMG20220208080231.jpg
Anh Đồng chí Lê Anh Tuấn - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND đọc diễn văn phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ

IMG20220208082917.jpgIMG20220208082937.jpg
z3171068812578_dad7fe9c8e99b47d233a29b842f817d7.jpg
Lực lượng Đoàn viên Thanh niên hăng hái tham gia lễ phát động

Tết trồng cây xuân Nhâm dần 2022

Đăng lúc: 02/04/2022 15:45:28 (GMT+7)

Hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, ngày 08/02/2022 Thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, Tỉnh Thanh Hóa tổ chức Tết trồng cây, với sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức khối cơ quan công sở Thị trấn và các Tổ dân phố, cơ quan đơn vị trên địa bàn.

Hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, ngày 08/02/2022 Thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, Tỉnh Thanh Hóa tổ chức Tết trồng cây, với sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức khối cơ quan công sở Thị trấn và các Tổ dân phố, cơ quan đơn vị trên địa bàn.
IMG20220208073118.jpg

IMG20220208075955.jpg
IMG20220208080047.jpg

IMG20220208080105.jpg

IMG20220208080231.jpg
Anh Đồng chí Lê Anh Tuấn - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND đọc diễn văn phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ

IMG20220208082917.jpgIMG20220208082937.jpg
z3171068812578_dad7fe9c8e99b47d233a29b842f817d7.jpg
Lực lượng Đoàn viên Thanh niên hăng hái tham gia lễ phát động