Hội nghị triển khai kế hoạch công tác và phát động thi đua năm 2022 của UBND Thị trấn Phong Sơn

Ngày 23/01/2022 07:59:50

Ngày 21/01/2022 UBND Thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch công tác và phát động thi đua thực hiện 33 chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022

Ngày 21/01/2022 UBND Thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch công tác và phát động thi đua thực hiện 33 chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022.
Tham dự hội nghị có toàn thể cán bộ, công chức, người lao động khối cơ quan Đảng ủy, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị, xã hội và các đ/c Bí thư chi bộ, Tổ trưởng các Tổ dân phố, các cơ quan đợn vị, trường học trên địa bàn.
IMG20220121134926.jpg


IMG20220121134925.jpg
IMG20220121135514.jpgIMG20220121135518.jpg

Ảnh ĐC Lê Anh Tuấn, Chủ tịch UBND khai mạc và chủ trì hội nghị.
Hội nghị được nghe báo cáo kết quả hoạt động công tác của UBND năm 2021, do các đ/c Phó chủ tịch UBND trình bày:
IMG20220121135501.jpg

Ảnh: Đ/c Hoàng Minh Nam Phó chủ tịch UBND phụ trách khối kinh tế trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021 và Chi tiết phương hướng nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác năm 2022.

IMG20220121144219.jpg

Ảnh: Đ/c Nguyễn Công Hoan, phó chủ tịch UBND phụ trách khối văn, xã trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và chi tiết phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2022.

IMG20220121163205.jpg

Tại Hội nghị Đ/c Hà Văn Đường, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng bộ, chủ tịch HĐND Thị trấn phát biểu ý kiến, nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022. Đối với nhiệm vụ trước mắt là dịp trước, trong và sau tết nguyên đán Nhâm Dần 2022, phải đặc biệt quan tâm về chính sách đối với các trường hợp hộ gđ chính sách, hộ nghèo, những người gặp rủi ro khó khăn trong dịp tết để kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ; Công tác đảm bảo an ninh, trật tự, đặc biệt là công tác phòng chống dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp... Đ/c đã dành nhưng lời khen ngợi, ghi nhận sự nỗ lực cống gắn vượt qua khó khăn của đi đến thành công của năm 2021 và lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể thành viên tham dự hội nghị cùng toàn thể nhân dân Thị trấn Phong Sơn.
Nội dung trọng tâm của hội nghị là UBND Phát động thi đua thực hiện và hoàn thành xuất sắc kế hoạch, chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022, với 33 chỉ tiêu cụ thể theo Nghị quyết Đảng bộ và HĐND. Trong đó gồm 27 chỉ tiêu huyện giao và Thị trấn thêm 6 chỉ tiêu.
IMG20220121144219.jpg

Ảnh: Đ/c Nguyễn Công Hoan, phó chủ tịch UBND đọc lời phát động thi đua.
Hội nghị đã thảo luận sôi nổi với tinh thần quyết tâm cao, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022, tạo cho Thị trấn Phong Sơn thay đổi rõ nét về mọi mặt, kinh tế, văn hóa, quốc phòng an ninh. Hội nghị đã nhất trí cử 5 thành phần đại diện lên ký cam kết thi đua:
IMG20220121172615.jpg
IMG20220121172625.jpg
IMG20220121172635.jpgIMG20220121172641.jpg

Ảnh: Năm vị đại diện cho nhân dân và cán bộ Thị trấn Phong Sơn ký cam kết thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022, dưới sự chứng kiến của các đ/c lãnh đạo Cấp ủy Đảng, chính quyền Thị trấn.

Phần cuối hội nghị là công tác thi đua khen thưởng:
IMG20220121173804.jpg
IMG20220121173807.jpg
Ảnh: Các cá nhân, tập thể nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện với thành tích tích "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021".

IMG20220121174010.jpg
IMG20220121174010.jpg
IMG20220121174548.jpg
IMG20220121174550.jpg
IMG20220121174655.jpg

Ảnh: Các cá nhân, tập thể được Chủ tịch UBND Thị trấn khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.
Hội nghị thành công tốt đẹp trong không khí vui tươi, phấn khởi và khí thế thi đua mạnh mẽ của toàn thể các thành viên tham dự.

Hội nghị triển khai kế hoạch công tác và phát động thi đua năm 2022 của UBND Thị trấn Phong Sơn

Đăng lúc: 23/01/2022 07:59:50 (GMT+7)

Ngày 21/01/2022 UBND Thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch công tác và phát động thi đua thực hiện 33 chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022

Ngày 21/01/2022 UBND Thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch công tác và phát động thi đua thực hiện 33 chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022.
Tham dự hội nghị có toàn thể cán bộ, công chức, người lao động khối cơ quan Đảng ủy, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị, xã hội và các đ/c Bí thư chi bộ, Tổ trưởng các Tổ dân phố, các cơ quan đợn vị, trường học trên địa bàn.
IMG20220121134926.jpg


IMG20220121134925.jpg
IMG20220121135514.jpgIMG20220121135518.jpg

Ảnh ĐC Lê Anh Tuấn, Chủ tịch UBND khai mạc và chủ trì hội nghị.
Hội nghị được nghe báo cáo kết quả hoạt động công tác của UBND năm 2021, do các đ/c Phó chủ tịch UBND trình bày:
IMG20220121135501.jpg

Ảnh: Đ/c Hoàng Minh Nam Phó chủ tịch UBND phụ trách khối kinh tế trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021 và Chi tiết phương hướng nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác năm 2022.

IMG20220121144219.jpg

Ảnh: Đ/c Nguyễn Công Hoan, phó chủ tịch UBND phụ trách khối văn, xã trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và chi tiết phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2022.

IMG20220121163205.jpg

Tại Hội nghị Đ/c Hà Văn Đường, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng bộ, chủ tịch HĐND Thị trấn phát biểu ý kiến, nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022. Đối với nhiệm vụ trước mắt là dịp trước, trong và sau tết nguyên đán Nhâm Dần 2022, phải đặc biệt quan tâm về chính sách đối với các trường hợp hộ gđ chính sách, hộ nghèo, những người gặp rủi ro khó khăn trong dịp tết để kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ; Công tác đảm bảo an ninh, trật tự, đặc biệt là công tác phòng chống dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp... Đ/c đã dành nhưng lời khen ngợi, ghi nhận sự nỗ lực cống gắn vượt qua khó khăn của đi đến thành công của năm 2021 và lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể thành viên tham dự hội nghị cùng toàn thể nhân dân Thị trấn Phong Sơn.
Nội dung trọng tâm của hội nghị là UBND Phát động thi đua thực hiện và hoàn thành xuất sắc kế hoạch, chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022, với 33 chỉ tiêu cụ thể theo Nghị quyết Đảng bộ và HĐND. Trong đó gồm 27 chỉ tiêu huyện giao và Thị trấn thêm 6 chỉ tiêu.
IMG20220121144219.jpg

Ảnh: Đ/c Nguyễn Công Hoan, phó chủ tịch UBND đọc lời phát động thi đua.
Hội nghị đã thảo luận sôi nổi với tinh thần quyết tâm cao, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022, tạo cho Thị trấn Phong Sơn thay đổi rõ nét về mọi mặt, kinh tế, văn hóa, quốc phòng an ninh. Hội nghị đã nhất trí cử 5 thành phần đại diện lên ký cam kết thi đua:
IMG20220121172615.jpg
IMG20220121172625.jpg
IMG20220121172635.jpgIMG20220121172641.jpg

Ảnh: Năm vị đại diện cho nhân dân và cán bộ Thị trấn Phong Sơn ký cam kết thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022, dưới sự chứng kiến của các đ/c lãnh đạo Cấp ủy Đảng, chính quyền Thị trấn.

Phần cuối hội nghị là công tác thi đua khen thưởng:
IMG20220121173804.jpg
IMG20220121173807.jpg
Ảnh: Các cá nhân, tập thể nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện với thành tích tích "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021".

IMG20220121174010.jpg
IMG20220121174010.jpg
IMG20220121174548.jpg
IMG20220121174550.jpg
IMG20220121174655.jpg

Ảnh: Các cá nhân, tập thể được Chủ tịch UBND Thị trấn khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.
Hội nghị thành công tốt đẹp trong không khí vui tươi, phấn khởi và khí thế thi đua mạnh mẽ của toàn thể các thành viên tham dự.