Giờ trái đất

Ngày 26/03/2022 21:57:15

Hưởng ứng "Giờ trái đất" 26/3/2022. Tối nay, vào lúc 20h30 đến 21h30, kính mời mọi người, mọi nhà hưởng ứng Giờ trái đất - cùng tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết

Hưởng ứng "Giờ trái đất" 26/3/2022. Tối nay, vào lúc 20h30 đến 21h30, kính mời mọi người, mọi nhà hưởng ứng Giờ trái đất - cùng tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết
GIỜ TRÁI ĐẤT.jpg

Giờ trái đất

Đăng lúc: 26/03/2022 21:57:15 (GMT+7)

Hưởng ứng "Giờ trái đất" 26/3/2022. Tối nay, vào lúc 20h30 đến 21h30, kính mời mọi người, mọi nhà hưởng ứng Giờ trái đất - cùng tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết

Hưởng ứng "Giờ trái đất" 26/3/2022. Tối nay, vào lúc 20h30 đến 21h30, kính mời mọi người, mọi nhà hưởng ứng Giờ trái đất - cùng tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết
GIỜ TRÁI ĐẤT.jpg
Từ khóa bài viết: