Danh hiệu Tổ dân phố 5 năm liên tục

Ngày 16/04/2021 00:00:00

Ngày 15/4/2021 Ủy ban nhân dân Thị trấn Phong Sơn trao Bằng công nhận danh hiệu Tổ dân phố 5 năm liên tục cho các Tổ dân phố trên địa bàn.

Thực hiện hướng dẫn của Ban chỉ đạo "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" huyện Cẩm Thủy, về việc công bố Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Công nhận danh hiệu Tổ dân phố 5 năm liên tục. Ngày 15/4/2021 Ủy ban nhân dân Thị trấn Phong Sơn tổ chức trao Bằng công nhận danh hiệu Tổ dân phố 5 năm liên tục cho các Tổ dân phố trên địa bàn và hướng dẫn cho các Tổ dân phố tổ chức Công bố danh hiệu tại các tổ vào dịp tổ chức các hoạt động văn hóa chào mừng kỷ niệm 46 năm Ngày giải phòng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021) và chào mừng Ngày bầu cử Đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
20210415_204106.jpg

20210415_204014.jpg

20210415_204123.jpg
20210415_204039.jpg

Danh hiệu Tổ dân phố 5 năm liên tục

Đăng lúc: 16/04/2021 00:00:00 (GMT+7)

Ngày 15/4/2021 Ủy ban nhân dân Thị trấn Phong Sơn trao Bằng công nhận danh hiệu Tổ dân phố 5 năm liên tục cho các Tổ dân phố trên địa bàn.

Thực hiện hướng dẫn của Ban chỉ đạo "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" huyện Cẩm Thủy, về việc công bố Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Công nhận danh hiệu Tổ dân phố 5 năm liên tục. Ngày 15/4/2021 Ủy ban nhân dân Thị trấn Phong Sơn tổ chức trao Bằng công nhận danh hiệu Tổ dân phố 5 năm liên tục cho các Tổ dân phố trên địa bàn và hướng dẫn cho các Tổ dân phố tổ chức Công bố danh hiệu tại các tổ vào dịp tổ chức các hoạt động văn hóa chào mừng kỷ niệm 46 năm Ngày giải phòng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021) và chào mừng Ngày bầu cử Đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
20210415_204106.jpg

20210415_204014.jpg

20210415_204123.jpg
20210415_204039.jpg