Lợi ích của hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến

Ngày 24/09/2023 14:43:15

Thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa xây dựng thành công mô hình Phòng họp truyền hình trực tuyến đến tất cả các Tổ dân phố, cơ quan đơn vị trực thuộc.

Để đẩy mạnh cải cách hành chính hướng tới xây dựng chính quyền điện tử, những năm qua, thị trấn Phong Sơn đã đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn, từng bước hiện đại hóa nền hành chính, góp phần thúc đẩy cải cách hành chính. Năm 2021, Thi trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, Tỉnh Thanh Hóa là đơn vị cấp xã đầu tiên của huyện thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai phòng họp truyền hình, giao ban trực tuyến tới tất cả 16/16 tổ dân phố, 9/9 đơn vị trường học, trụ sở Công an và trạm y tế trong phạm vi toàn thị trấn. Qua một số hội nghị trực tuyến của thị trấn cho thấy đây là hình thức tổ chức hội nghị thể hiện được nhiều mặt tích cực và hiệu quả.IMG20230303081436.jpg
IMG_20230323_074544.jpg

Ngay sau khi có chủ trương của cấp trên về xây dựng phòng họp trực tuyến phục vụ hoạt động của Cấp ủy Đảng, Chính quyền cấp xã. UBND thị trấn Phong sơn đã tích cực tổ chức triển khai, từ tranh thủ sự hướng dẫn, chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Huyện, trực tiếp là Phòng Văn hóa Thông tin, cán bộ phụ trách công nghệ thông tin và đơn vị Viễn thông VNPT Cẩm thủy. Nắm được những quy trình cơ bản và lợi ích thiết thực của “Phòng họp trực tuyến”. Ủy ban Nhân dân Thị trấn đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, với quyết tâm cao nhất xây dựng thành công hệ thống phòng họp truyền hình trực tuyến từ Thị trấn đến tất cả các Tổ dân phố, cơ quan, đơn vị trường học trên địa bàn.

Được sự hỗ trợ nhiệt tình, trách nhiệm của UBND huyên và đơn vị Viễn thông VNPT, công tác khảo sát thực tế từ vị trí lắp đặt hệ thống từng phòng họp, hệ thống mạng Internet, thiết bị kỹ thuật đến nhân sự quản lý vận hành. Từ đó xây dựng phương án tổ chức thực hiện chi tiết, cụ thể để báo cáo cấp trên đúng quy định. Rất nhanh chóng nhận được sự đồng ý, cho phép triển khai thực hiện của Ủy ban Nhân dân huyện với sự đồng thuận và khuyến khích. Vấn đề đặt ra lúc này là nguồn kinh phí khá lớn, dự trù ban đầu cho mỗi phòng họp trực tuyến là: Hệ thống kết nối mạng Internet phải đảm bảo tiêu chuẩn; 01 màn hình tivi 55 in trở lên; 01 camera; 01 bộ máy tính (laptop) đã khoảng gần 40 triệu đồng, nguồn vốn là 100% xã hội hóa.
z4328944629821_bb3db1e87f3ea1183c1f40a64b1a31bd.jpg
IMG20230418074044.jpg
IMG20230418074012.jpg
IMG20230323073906.jpg

Từ đây các cuộc họp chuyên đề liên tục được tổ chức, từ Đảng ủy, Hội dồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trật Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội Thị trấn đến các Tổ dân phố, đơn vị trường học nhằm giải quyết vấn đề nguồn kinh phí xây dựng được 27 phòng họp trực tuyến. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh để mọi người hiểu rõ được lợi ích của phòng họp truyền hình trực tuyến… Sau một tháng triển khai kết quả rất đáng phấn khởi. Toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị cho 27 phòng họp trực tuyến đã có đủ nguồn đầu tư. Từ Đảng viên của 27 chi bộ, Đảng viên 213 trên địa bàn và một số doanh nghiệp chủ động, tự nguyên đóng góp ủng hộ, người ủng hộ bằng máy tính laptop, người ủng hộ tivi và đa số ủng hộ bằng tiền mặt, tổng số lên đến hàng tỷ đồng. Đây là điều kiện đảm bảo cho việc thực hiện thành công kế hoạch xây dựng hệ thống phòng họp truyền hình trực tuyến của Ủy ban Nhan dân Thị trấn Phong Sơn.

Lợi ích của hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến

Đăng lúc: 24/09/2023 14:43:15 (GMT+7)

Thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa xây dựng thành công mô hình Phòng họp truyền hình trực tuyến đến tất cả các Tổ dân phố, cơ quan đơn vị trực thuộc.

Để đẩy mạnh cải cách hành chính hướng tới xây dựng chính quyền điện tử, những năm qua, thị trấn Phong Sơn đã đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn, từng bước hiện đại hóa nền hành chính, góp phần thúc đẩy cải cách hành chính. Năm 2021, Thi trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, Tỉnh Thanh Hóa là đơn vị cấp xã đầu tiên của huyện thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai phòng họp truyền hình, giao ban trực tuyến tới tất cả 16/16 tổ dân phố, 9/9 đơn vị trường học, trụ sở Công an và trạm y tế trong phạm vi toàn thị trấn. Qua một số hội nghị trực tuyến của thị trấn cho thấy đây là hình thức tổ chức hội nghị thể hiện được nhiều mặt tích cực và hiệu quả.IMG20230303081436.jpg
IMG_20230323_074544.jpg

Ngay sau khi có chủ trương của cấp trên về xây dựng phòng họp trực tuyến phục vụ hoạt động của Cấp ủy Đảng, Chính quyền cấp xã. UBND thị trấn Phong sơn đã tích cực tổ chức triển khai, từ tranh thủ sự hướng dẫn, chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Huyện, trực tiếp là Phòng Văn hóa Thông tin, cán bộ phụ trách công nghệ thông tin và đơn vị Viễn thông VNPT Cẩm thủy. Nắm được những quy trình cơ bản và lợi ích thiết thực của “Phòng họp trực tuyến”. Ủy ban Nhân dân Thị trấn đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, với quyết tâm cao nhất xây dựng thành công hệ thống phòng họp truyền hình trực tuyến từ Thị trấn đến tất cả các Tổ dân phố, cơ quan, đơn vị trường học trên địa bàn.

Được sự hỗ trợ nhiệt tình, trách nhiệm của UBND huyên và đơn vị Viễn thông VNPT, công tác khảo sát thực tế từ vị trí lắp đặt hệ thống từng phòng họp, hệ thống mạng Internet, thiết bị kỹ thuật đến nhân sự quản lý vận hành. Từ đó xây dựng phương án tổ chức thực hiện chi tiết, cụ thể để báo cáo cấp trên đúng quy định. Rất nhanh chóng nhận được sự đồng ý, cho phép triển khai thực hiện của Ủy ban Nhân dân huyện với sự đồng thuận và khuyến khích. Vấn đề đặt ra lúc này là nguồn kinh phí khá lớn, dự trù ban đầu cho mỗi phòng họp trực tuyến là: Hệ thống kết nối mạng Internet phải đảm bảo tiêu chuẩn; 01 màn hình tivi 55 in trở lên; 01 camera; 01 bộ máy tính (laptop) đã khoảng gần 40 triệu đồng, nguồn vốn là 100% xã hội hóa.
z4328944629821_bb3db1e87f3ea1183c1f40a64b1a31bd.jpg
IMG20230418074044.jpg
IMG20230418074012.jpg
IMG20230323073906.jpg

Từ đây các cuộc họp chuyên đề liên tục được tổ chức, từ Đảng ủy, Hội dồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trật Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội Thị trấn đến các Tổ dân phố, đơn vị trường học nhằm giải quyết vấn đề nguồn kinh phí xây dựng được 27 phòng họp trực tuyến. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh để mọi người hiểu rõ được lợi ích của phòng họp truyền hình trực tuyến… Sau một tháng triển khai kết quả rất đáng phấn khởi. Toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị cho 27 phòng họp trực tuyến đã có đủ nguồn đầu tư. Từ Đảng viên của 27 chi bộ, Đảng viên 213 trên địa bàn và một số doanh nghiệp chủ động, tự nguyên đóng góp ủng hộ, người ủng hộ bằng máy tính laptop, người ủng hộ tivi và đa số ủng hộ bằng tiền mặt, tổng số lên đến hàng tỷ đồng. Đây là điều kiện đảm bảo cho việc thực hiện thành công kế hoạch xây dựng hệ thống phòng họp truyền hình trực tuyến của Ủy ban Nhan dân Thị trấn Phong Sơn.