Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
Thông báo số 116/TB-UBND10/10/2022Về việc kết thúc hoạt động của Tổng đài 1022 tỉnh Thanh Hóa trong việc tiếp nhận, xử lý và trả lời yêu cầu hỗ trợ, cung cấp thông tin cho tổ chức, cá nhân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
1919/UBND-VHTT03/08/2022V/v tham gia khóa bồi dưỡng phổ cập kỹ năng số cộng đồng đến thành viên của Tổ công nghệ số cộng đồng và người dân.
50/2020/ND-CP02/8/2022Nghị định Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập
12/2022/TT-BTTTT20/07/2022THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2018/TT-BTTTT ngày 15 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng
289/2022/NQ-HĐND13/07/2022Nghị quyết Ban hành quy định mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh
144/KH-UBND13/7/2022Kế hoạch tiếp nhận công chức cấp xã, viên chức đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện vào làm công chức UBND huyện Cẩm Thủy năm 2022
44/2022/NĐ-CP29/06/2022NGHỊ ĐỊNH VỀ XÂY DỰNG, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN VỀ NHÀ Ở VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
184630/05/2022QUYẾT ĐỊNH Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của các cơ quan Nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2022
1825/QĐ-UBND27/5/2022Tặng Bằng khen kèm theo tiền thưởng 820.000.000 đồng (Tám trăm hai mươi triệu đồng) cho các Vận động viên, Huấn luyện viên có Vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31)
96/KH-UBND31/3/2022Kế hoạch Triển khai nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tại Thanh Hóa
509/QĐ-BTTTT22/3/2022Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ bưu chính không thuộc dịch vụ bưu chính công ích
946/BTTTT-CATT16/3/2022hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn an toàn thông tin cho các cơ quan nhà nước và hệ thống thông tin quan trọng quốc gia
264/TB-BYT28/02/2022THÔNG BÁO Kết luận của PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế tại Hội nghị trực tuyến đẩy nhanh tiến độ chiến dịch tiêm chủng mùa xuân
04/2022/QĐ-TTg18/02/2022QĐ ban hành quy định Tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh
568/QĐ-UBND09/02/2022QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Giao thông Vận tải/UBND cấp huyện/UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa
số 157/QĐ - BTTTT28/01/2022Bộ tiêu chí yêu cầu kỹ thuật nền tảng họp trực tuyến
số 157/QĐ - BTTTT28/01/2022QĐ ban hành bộ tiêu chí yêu cầu kỹ thuạt tối thiểu nền tảng họp trực tuyến
14/2022/NĐ-CP27/01/2022Sửa đổi bổ sung NĐ 15 về xử phạt vi phạm HC trong lĩnh vực Viễn thông, tần số
24/2021/TT-BTTTT27/12/2021Thông tư Quy định tiêu chí, phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Thông tin - Truyền thông
Số: 115/KH-UBND01/10/2021KẾ HOẠCH Thực hiện Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 16/9/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 04 -CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh t
Số: 114/UBND-VP30/9/2021V/v Phân công tham mưu giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND tại kỳ họp thứ II HĐND Thị trấn nhiệm kỳ 2021 - 2026
66/UBND25/3/2021Tổ chức hoạt động ngày sách Việt Nam lần thứ 8 năm 2021
89/UBND20/01/2021Kế hoạch phát động thi đua xây dựng các danh hiệu kiểu mẫu năm 2021