Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ

Ngày 17/07/2023 00:00:00

Công tác tuyên truyền Hoạt động đền ơn, đáp nghĩa. Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2023). Thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, Tỉnh Thanh Hóa.

ỦY BAN NHÂN DÂN

THỊ TRẤN PHONG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /UBND-VHTT

TT. Phong Sơn, ngày tháng 7 năm 2023

BÀI TRUYÊN TRUYỀN

TRÊN HỆ THỐNG ĐÀI TRUYỀN THANH THỊ TRẤN PHONG SƠN


NỘI DUNG: Tuyên truyền kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ.

Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7 hàng năm là ngày lễ kỷ niệm quan trọng, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đây là dịp toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta kính cẩn tưởng nhớ, tri ân các bậc cách mạng tiền bối, anh hùng liệt sỹ, những người con ưu tú của dân tộc đã dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh; biết ơn các thương binh đã cống hiến một phần xương máu của mình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy truyền thống “ Hiếu nghĩa bác ái ”, “ Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây ”, thể hiện lòng quý trọng và biết ơn đối với những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, thống nhất tự do của Tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân, Đảng và nhà ta nước đã ban hành nhiều chế độ chính sách đãi ngộ đối với người có công với cách mạng. Sau 75 năm thực hiện các chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và gia đình người có công với cách mạng đã được nghiên cứu, bổ sung và điều chỉnh phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước trong từng thời kỳ. Kết quả thực hiện cho thấy việc xác nhận và giải quyết chế độ ưu đãi đối với người có công đạt được kết quả tích cực. Đến nay, toàn quốc đã xác nhận được trên 9,2 triệu người có công, trong đó: Người hoạt động cách mạng trước ngày 01-01-1945: gần 9.000 người; người hoạt động cách mạng từ ngày 01-01-1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19/8/1945: 16.500 người; liệt sỹ: gần 1.2 triệu người; thân nhân liệt sỹ gần 500.000 người; Bà mẹ Việt Nam anh hùng: trên 117.000 người; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động: gần 1.300 người; Thương binh và người hưởng chính sách như thương binh: gần 600.000 người; thương binh loại B: trên 40.000 người; bệnh binh: gần 185.000 người; người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học: gần 312.000 người; người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày: gần 111.000 người; người có công giúp đỡ cách mạng: 1.897.000 người; người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế: gần 4,1 triệu người. Hiện cả nước có trên 1,4 triệu người có công và thân nhân đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; qua rà soát, cơ bản người có công đã được hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khẳng định trong những năm tới, tiếp tục: “ Thực hiện tốt chính sách xã hội, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, an ninh con người, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân...”

Cùng với nhân dân cả nước, trong những năm qua với sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp và toàn xã hội, công tác tổ chức thực hiện chính sách ưu đãi, chăm sóc người có công với cách mạng của huyện Cẩm Thủy, trong đó có Thị trấn Phong Sơn đã đạt được nhiều thành tích, góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người có công, điển hình như các phong trào: Xây dựng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm; tổ chức đưa người có công, thân nhân liệt sĩ đi điều dưỡng tập trung theo chế độ; lập quỹ bảo trợ xã hội; nhận phụng dưỡng hàng chục Bà mẹ Việt Nam anh hùng, cha mẹ liệt sĩ già yếu neo đơn; đỡ đầu con liệt sĩ; thực hiện tốt các chính sách xã hội ưu tiên đối với con liệt sĩ, thương bệnh binh…Đây là những việc làm có ý nghĩa thiết thực, nhằm động viên, khích lệ kịp thời các đối tượng chính sách, tạo điều kiện để họ tiếp tục cống hiến sức lực của mình cho xã hội như lời Bác Hồ dạy“ Thương binh tàn nhưng không phế ”.

Thiết thực kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩtrong những ngày này các tổ chức, cá nhân và đoàn thể đã và đang tổ chức các hoạt động chăm lo, tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về ưu đãi người có công với cách mạng, qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.Phát huy đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, quyết tâm đưa công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng trở thành một nét đẹp trong đời sống ngày thường của mỗi người. Đền đáp xứng đáng sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh cho cuộc sống hoà bình, tự do, ấm no, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam ngày hôm nay.

Kính thưa toàn thể nhân dân. Kỷ niệm 76 năm ngày TBLS năm nay, Thị trấn Phong Sơn chúng ta rất vinh dự và tự hào được tổ chức các hoạt động khác với nhưng năm trước đây. Với quy mô lớn hơn, trang trọng hơn, ở một vị trí trang trọng, khang trang, sạch đẹp và tôn nghiêm. Xin được giới thiệu để chúng ta cùng được biết để vui mừng phấn khởi, đó là:

Huyện Cẩm Thủy chúng ta đã được đầu tư xây dựng và khánh thành khu nghĩa trang liệt sỹ rất khang trang, với quy mô hoành tráng, thể hiện nét tôn nghiêm trong kiến trúc của một Nghĩa trang liệt sỹ, một tượng đài ghi nhớ công các anh hùng liệt sỹ, một nhà bia ghi tên để tri ân, tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sỹ đã dũng cảm hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Nghĩa trang Liệt sỹ Huyện Cẩm Thủy đã đáp ứng đầy đủ sự trang trọng và ý nghĩa to lớn đó.

Nghĩa trang liệt sỹ Huyện Cẩm Thủy tọa lạc tại một vị trí có cảnh quan tự nhiên hết sức phù hợp với ý nghĩa, công năng, cũng như tự nhiên phong thủy tại Tổ dân phố Hoàng Giang và Đại Đồng, Thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, để quy tập và đón các Liệt sỹ về an lạc, cũng như là nơi đẹp nhất và tôn nghiêm nhất để ghi tên, vinh danh, tri ân các anh hùng liệt sỹ người con của quê hương Huyện Cẩm Thủy nói chung và Thị trấn Phong Sơn chúng ta.

Được sự đồng ý, cho phép của UBND huyện Cẩm Thủy, Thị trấn Phong Sơn từ nay được phép tổ chức các hoạt động tri ân, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang trang trong này, do các nhà bia ghi tên các liệt sỹ của các đơn vị Cẩm Sơn, Cẩm Phong và Thị trấn Cẩm Thủy cũ trước khi sáp nhập, nay cũng đã được quy tập về nghĩa trang liệt sỹ, đúng ý nghĩa tôn nghiêm và trang trọng. Đây là niềm vinh dự, tự hào của nhân dân và cán bộ Thị trấn Phong Sơn chúng ta, đặc biệt là các hộ gia đình chính sách, thân nhân của các liệt sỹ, sẽ cảm thấy được an lòng hơn, ấm áp hơn, được an ủi và mãn nguyện hơn.

Bắt đầu từ dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ năm nay 2023, tất cả chúng ta sẽ được tổ chức viếng thăm, dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ của chúng ta ở nghĩa trang liệt sỹ này, Nghĩa trang Liệt sỹ Huyện Cẩm Thủy.

Vậy xin thông tin đến toàn thể ba con nhân dân để chúng ta cùng vui mừng phấn khởi và cùng nhau đoàn kết, tích cực hơn nữa trong công tác đền ơn đáp nghĩa, bằng nhưng việc làm thiết thực hơn, với đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam chúng ta.

Kế hoạch và lịch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày TBLS chúng tôi sẽ thông tin kịp thời khi có lịch cụ thể đề tất cả chúng ta biết và tích cực tham gia.

Nơi nhận:

-Phòng VHTT Huyện;

- Đài truyền thanh.

-Lưu: VT, Đài TrT.

BIÊN TẬP

CC VHTT

Mai Xuân Lợi

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Công Hoan

Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ

Đăng lúc: 17/07/2023 00:00:00 (GMT+7)

Công tác tuyên truyền Hoạt động đền ơn, đáp nghĩa. Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2023). Thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, Tỉnh Thanh Hóa.

ỦY BAN NHÂN DÂN

THỊ TRẤN PHONG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /UBND-VHTT

TT. Phong Sơn, ngày tháng 7 năm 2023

BÀI TRUYÊN TRUYỀN

TRÊN HỆ THỐNG ĐÀI TRUYỀN THANH THỊ TRẤN PHONG SƠN


NỘI DUNG: Tuyên truyền kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ.

Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7 hàng năm là ngày lễ kỷ niệm quan trọng, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đây là dịp toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta kính cẩn tưởng nhớ, tri ân các bậc cách mạng tiền bối, anh hùng liệt sỹ, những người con ưu tú của dân tộc đã dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh; biết ơn các thương binh đã cống hiến một phần xương máu của mình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy truyền thống “ Hiếu nghĩa bác ái ”, “ Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây ”, thể hiện lòng quý trọng và biết ơn đối với những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, thống nhất tự do của Tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân, Đảng và nhà ta nước đã ban hành nhiều chế độ chính sách đãi ngộ đối với người có công với cách mạng. Sau 75 năm thực hiện các chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và gia đình người có công với cách mạng đã được nghiên cứu, bổ sung và điều chỉnh phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước trong từng thời kỳ. Kết quả thực hiện cho thấy việc xác nhận và giải quyết chế độ ưu đãi đối với người có công đạt được kết quả tích cực. Đến nay, toàn quốc đã xác nhận được trên 9,2 triệu người có công, trong đó: Người hoạt động cách mạng trước ngày 01-01-1945: gần 9.000 người; người hoạt động cách mạng từ ngày 01-01-1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19/8/1945: 16.500 người; liệt sỹ: gần 1.2 triệu người; thân nhân liệt sỹ gần 500.000 người; Bà mẹ Việt Nam anh hùng: trên 117.000 người; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động: gần 1.300 người; Thương binh và người hưởng chính sách như thương binh: gần 600.000 người; thương binh loại B: trên 40.000 người; bệnh binh: gần 185.000 người; người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học: gần 312.000 người; người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày: gần 111.000 người; người có công giúp đỡ cách mạng: 1.897.000 người; người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế: gần 4,1 triệu người. Hiện cả nước có trên 1,4 triệu người có công và thân nhân đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; qua rà soát, cơ bản người có công đã được hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khẳng định trong những năm tới, tiếp tục: “ Thực hiện tốt chính sách xã hội, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, an ninh con người, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân...”

Cùng với nhân dân cả nước, trong những năm qua với sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp và toàn xã hội, công tác tổ chức thực hiện chính sách ưu đãi, chăm sóc người có công với cách mạng của huyện Cẩm Thủy, trong đó có Thị trấn Phong Sơn đã đạt được nhiều thành tích, góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người có công, điển hình như các phong trào: Xây dựng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm; tổ chức đưa người có công, thân nhân liệt sĩ đi điều dưỡng tập trung theo chế độ; lập quỹ bảo trợ xã hội; nhận phụng dưỡng hàng chục Bà mẹ Việt Nam anh hùng, cha mẹ liệt sĩ già yếu neo đơn; đỡ đầu con liệt sĩ; thực hiện tốt các chính sách xã hội ưu tiên đối với con liệt sĩ, thương bệnh binh…Đây là những việc làm có ý nghĩa thiết thực, nhằm động viên, khích lệ kịp thời các đối tượng chính sách, tạo điều kiện để họ tiếp tục cống hiến sức lực của mình cho xã hội như lời Bác Hồ dạy“ Thương binh tàn nhưng không phế ”.

Thiết thực kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩtrong những ngày này các tổ chức, cá nhân và đoàn thể đã và đang tổ chức các hoạt động chăm lo, tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về ưu đãi người có công với cách mạng, qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.Phát huy đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, quyết tâm đưa công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng trở thành một nét đẹp trong đời sống ngày thường của mỗi người. Đền đáp xứng đáng sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh cho cuộc sống hoà bình, tự do, ấm no, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam ngày hôm nay.

Kính thưa toàn thể nhân dân. Kỷ niệm 76 năm ngày TBLS năm nay, Thị trấn Phong Sơn chúng ta rất vinh dự và tự hào được tổ chức các hoạt động khác với nhưng năm trước đây. Với quy mô lớn hơn, trang trọng hơn, ở một vị trí trang trọng, khang trang, sạch đẹp và tôn nghiêm. Xin được giới thiệu để chúng ta cùng được biết để vui mừng phấn khởi, đó là:

Huyện Cẩm Thủy chúng ta đã được đầu tư xây dựng và khánh thành khu nghĩa trang liệt sỹ rất khang trang, với quy mô hoành tráng, thể hiện nét tôn nghiêm trong kiến trúc của một Nghĩa trang liệt sỹ, một tượng đài ghi nhớ công các anh hùng liệt sỹ, một nhà bia ghi tên để tri ân, tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sỹ đã dũng cảm hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Nghĩa trang Liệt sỹ Huyện Cẩm Thủy đã đáp ứng đầy đủ sự trang trọng và ý nghĩa to lớn đó.

Nghĩa trang liệt sỹ Huyện Cẩm Thủy tọa lạc tại một vị trí có cảnh quan tự nhiên hết sức phù hợp với ý nghĩa, công năng, cũng như tự nhiên phong thủy tại Tổ dân phố Hoàng Giang và Đại Đồng, Thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, để quy tập và đón các Liệt sỹ về an lạc, cũng như là nơi đẹp nhất và tôn nghiêm nhất để ghi tên, vinh danh, tri ân các anh hùng liệt sỹ người con của quê hương Huyện Cẩm Thủy nói chung và Thị trấn Phong Sơn chúng ta.

Được sự đồng ý, cho phép của UBND huyện Cẩm Thủy, Thị trấn Phong Sơn từ nay được phép tổ chức các hoạt động tri ân, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang trang trong này, do các nhà bia ghi tên các liệt sỹ của các đơn vị Cẩm Sơn, Cẩm Phong và Thị trấn Cẩm Thủy cũ trước khi sáp nhập, nay cũng đã được quy tập về nghĩa trang liệt sỹ, đúng ý nghĩa tôn nghiêm và trang trọng. Đây là niềm vinh dự, tự hào của nhân dân và cán bộ Thị trấn Phong Sơn chúng ta, đặc biệt là các hộ gia đình chính sách, thân nhân của các liệt sỹ, sẽ cảm thấy được an lòng hơn, ấm áp hơn, được an ủi và mãn nguyện hơn.

Bắt đầu từ dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ năm nay 2023, tất cả chúng ta sẽ được tổ chức viếng thăm, dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ của chúng ta ở nghĩa trang liệt sỹ này, Nghĩa trang Liệt sỹ Huyện Cẩm Thủy.

Vậy xin thông tin đến toàn thể ba con nhân dân để chúng ta cùng vui mừng phấn khởi và cùng nhau đoàn kết, tích cực hơn nữa trong công tác đền ơn đáp nghĩa, bằng nhưng việc làm thiết thực hơn, với đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam chúng ta.

Kế hoạch và lịch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày TBLS chúng tôi sẽ thông tin kịp thời khi có lịch cụ thể đề tất cả chúng ta biết và tích cực tham gia.

Nơi nhận:

-Phòng VHTT Huyện;

- Đài truyền thanh.

-Lưu: VT, Đài TrT.

BIÊN TẬP

CC VHTT

Mai Xuân Lợi

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Công Hoan