Bài tuyên truyền kỷ niệm 48 năm Ngày chiến thắng lịch sử 30/4

Ngày 28/04/2023 00:00:00

Bài tuyên truyền kỷ niệm 48 năm Ngày chiến thắng lịch sử 30/4, Đài truyền thanh Thị trấn Phong Sơn, Huyện Cẩm Thủy

Bài tuyên truyền kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước ( 30/4/1975 - 30/4/2023). Đài truyền thanh Thị trấn Phong Sơn.

Cách đây 48 năm, cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giành thắng lợi hoàn toàn. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta từ đây tập trung sức lực và trí tuệ hàn gắn vết thương chiến tranh xây dựng cuộc sống mới; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ViệtNamxã hội chủ nghĩa. Hòa chung với không khí đó, nhân dân và cán bộ Thị trấn Phong Sơn chúng ta đã ra sức, nỗ lực, đồng lòng, chung sức phấn đấu xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh trong năm 2023. Bằng nhưng việc làm thiết thực nhất của mỗi cá nhân, tập thể, mỗi người, mỗi nhà chúng ta hãy cùng nhau thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày chiến thắng lịch sử 30/4, một mốc son lịch sử của dân tộc ta, đã đem lại hòa bình, độc lập tự do, hạnh phúc cho nhân dân.

270419ha63-1651113218376844527386.jpg

Kính thưa toàn thể nhân dân: Chiến thắng 30/4/1975 là thành quả vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội do Đảng ta và chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo; là trang sử hào hùng, chói lọi trên con đường dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc. Quân và dân ta đánh thắng kẻ thù lớn mạnh và hung hãn nhất của loài người tiến bộ; kết thúc oanh liệt cuộc chiến đấu 30 năm giành độc lập tự do, thống nhất cho Tổ quốc; chấm dứt ách thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới trên đất nước ta; là thắng lợi tiêu biểu của lực lượng cách mạng thế giới, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì mục tiêu độc lập dân tộc, hoà bình, dân chủ và tiến bộ xã hội; cổ vũ động viên các dân tộc đang tiến hành công cuộc giải phóng dân tộc, chống chủ nghĩa thực dân kiểu mới trên toàn thế giới.

Ngày nay, trong công cuộc đổi mới của đất nước, chúng ta mãi tự hào và biết ơn sự hy sinh to lớn của các anh hùng, các thế hệ cha ông đã chiến đấu hy sinh anh dũng vì độc lập tự do và thống nhất Tổ quốc. Chúng ta càng tự hào, tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt tài tình của Đảng cộng sản ViệtNam, vào tinh thần quật cường bất khuất và trí thông minh, sáng tạo của dân tộc ta, của quân đội ta. Mỗi người dân Việt Nam nguyện tiếp tục phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần tự lực, tự cường, tinh thần đại đoàn kết toàn dân, quyết tâm vươn lên hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, an ninh - quốc phòng theo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đề ra. Đặc biệt đối với Thị trấn Phong Sơn chúng là xây dựng thành công Thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh trong năm 2023, mà chúng ta phát động thi đua, đăng ký thi đua, đã và đang tích cực thực hiện ở mỗi hộ gia đình, mỗi cụm dân cư, tổ dân phố, mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Thị trấn Phong Sơn, không một ai ngoài cuộc, không một ai bị bỏ lại phía sau.

Với tinh thần: Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày chiến thắng lịch sử 30/4, Ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước. Nhân dân và cán bộ Thị trấn Phong Sơn tích cực thi đua lập thành tích chào mừng ngày lễ lớn của dân tộc, bằng những việc làm thiết thực nhất, hiệu quả nhất của mỗi cá nhân, tập thể, mỗi người, mỗi nhà trong thực hiện các nội dung, tiêu chí xây dựng Thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh.

Bài tuyên truyền kỷ niệm 48 năm Ngày chiến thắng lịch sử 30/4

Đăng lúc: 28/04/2023 00:00:00 (GMT+7)

Bài tuyên truyền kỷ niệm 48 năm Ngày chiến thắng lịch sử 30/4, Đài truyền thanh Thị trấn Phong Sơn, Huyện Cẩm Thủy

Bài tuyên truyền kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước ( 30/4/1975 - 30/4/2023). Đài truyền thanh Thị trấn Phong Sơn.

Cách đây 48 năm, cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giành thắng lợi hoàn toàn. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta từ đây tập trung sức lực và trí tuệ hàn gắn vết thương chiến tranh xây dựng cuộc sống mới; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ViệtNamxã hội chủ nghĩa. Hòa chung với không khí đó, nhân dân và cán bộ Thị trấn Phong Sơn chúng ta đã ra sức, nỗ lực, đồng lòng, chung sức phấn đấu xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh trong năm 2023. Bằng nhưng việc làm thiết thực nhất của mỗi cá nhân, tập thể, mỗi người, mỗi nhà chúng ta hãy cùng nhau thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày chiến thắng lịch sử 30/4, một mốc son lịch sử của dân tộc ta, đã đem lại hòa bình, độc lập tự do, hạnh phúc cho nhân dân.

270419ha63-1651113218376844527386.jpg

Kính thưa toàn thể nhân dân: Chiến thắng 30/4/1975 là thành quả vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội do Đảng ta và chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo; là trang sử hào hùng, chói lọi trên con đường dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc. Quân và dân ta đánh thắng kẻ thù lớn mạnh và hung hãn nhất của loài người tiến bộ; kết thúc oanh liệt cuộc chiến đấu 30 năm giành độc lập tự do, thống nhất cho Tổ quốc; chấm dứt ách thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới trên đất nước ta; là thắng lợi tiêu biểu của lực lượng cách mạng thế giới, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì mục tiêu độc lập dân tộc, hoà bình, dân chủ và tiến bộ xã hội; cổ vũ động viên các dân tộc đang tiến hành công cuộc giải phóng dân tộc, chống chủ nghĩa thực dân kiểu mới trên toàn thế giới.

Ngày nay, trong công cuộc đổi mới của đất nước, chúng ta mãi tự hào và biết ơn sự hy sinh to lớn của các anh hùng, các thế hệ cha ông đã chiến đấu hy sinh anh dũng vì độc lập tự do và thống nhất Tổ quốc. Chúng ta càng tự hào, tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt tài tình của Đảng cộng sản ViệtNam, vào tinh thần quật cường bất khuất và trí thông minh, sáng tạo của dân tộc ta, của quân đội ta. Mỗi người dân Việt Nam nguyện tiếp tục phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần tự lực, tự cường, tinh thần đại đoàn kết toàn dân, quyết tâm vươn lên hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, an ninh - quốc phòng theo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đề ra. Đặc biệt đối với Thị trấn Phong Sơn chúng là xây dựng thành công Thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh trong năm 2023, mà chúng ta phát động thi đua, đăng ký thi đua, đã và đang tích cực thực hiện ở mỗi hộ gia đình, mỗi cụm dân cư, tổ dân phố, mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Thị trấn Phong Sơn, không một ai ngoài cuộc, không một ai bị bỏ lại phía sau.

Với tinh thần: Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày chiến thắng lịch sử 30/4, Ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước. Nhân dân và cán bộ Thị trấn Phong Sơn tích cực thi đua lập thành tích chào mừng ngày lễ lớn của dân tộc, bằng những việc làm thiết thực nhất, hiệu quả nhất của mỗi cá nhân, tập thể, mỗi người, mỗi nhà trong thực hiện các nội dung, tiêu chí xây dựng Thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh.