V/v cảnh báo hệ thống mạng lây nhiễm mã độc và kết nối mạng máy tính ma (botnet).

Ngày 21/09/2023 14:15:22

Thực hiên công văn số 202/TTCNTT&TT-QTHT ngày 14/9/2023 của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông về việc cảnh báo hệ thống mạng lây nhiễm mã độc và kết nối mạng máy tính ma (botnet).

Thực hiên công văn số 202/TTCNTT&TT-QTHT ngày 14/9/2023 của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông về việc cảnh báo hệ thống mạng lây nhiễm mã độc và kết nối mạng máy tính ma (botnet). Qua hệ thống theo dõi của Trung tâm điều hành an toàn, an ninh mạng tỉnh Thanh Hóa, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Thanh Hoá phát hiện và ghi nhận tại các hệ thống mạng, máy tính của đơn vị đang bị lây nhiễm mã độc và có kết nối tới các mạng máy tính ma (botnet) do tin tặc điều khiển từ xa Để đảm bảo an ninh, an toàn thông tin của đơn vị đồng thời phòng ngừa, hạn chế tối đa những rủi ro, tác hại xảy ra.
UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn và các cơ quan có liên quan thực hiện tốt một số nội dung sau: Khẩn trương triển khai đầy đủ các phương án kỹ thuật trong hồ sơ cấp độ an toàn thông tin đã được phê duyệt. Trong đó ưu tiên cài đặt đầy đủ phần mềm phòng chống mã độc tập trung của tỉnh, kết nối và chia sẻ thông tin về hệ thống điều hành giám sát tập trung của tỉnh trên các máy tính của người dùng đề phòng ngừa các rủi ro mất an toàn thông tin

V/v cảnh báo hệ thống mạng lây nhiễm mã độc và kết nối mạng máy tính ma (botnet).

Đăng lúc: 21/09/2023 14:15:22 (GMT+7)

Thực hiên công văn số 202/TTCNTT&TT-QTHT ngày 14/9/2023 của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông về việc cảnh báo hệ thống mạng lây nhiễm mã độc và kết nối mạng máy tính ma (botnet).

Thực hiên công văn số 202/TTCNTT&TT-QTHT ngày 14/9/2023 của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông về việc cảnh báo hệ thống mạng lây nhiễm mã độc và kết nối mạng máy tính ma (botnet). Qua hệ thống theo dõi của Trung tâm điều hành an toàn, an ninh mạng tỉnh Thanh Hóa, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Thanh Hoá phát hiện và ghi nhận tại các hệ thống mạng, máy tính của đơn vị đang bị lây nhiễm mã độc và có kết nối tới các mạng máy tính ma (botnet) do tin tặc điều khiển từ xa Để đảm bảo an ninh, an toàn thông tin của đơn vị đồng thời phòng ngừa, hạn chế tối đa những rủi ro, tác hại xảy ra.
UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn và các cơ quan có liên quan thực hiện tốt một số nội dung sau: Khẩn trương triển khai đầy đủ các phương án kỹ thuật trong hồ sơ cấp độ an toàn thông tin đã được phê duyệt. Trong đó ưu tiên cài đặt đầy đủ phần mềm phòng chống mã độc tập trung của tỉnh, kết nối và chia sẻ thông tin về hệ thống điều hành giám sát tập trung của tỉnh trên các máy tính của người dùng đề phòng ngừa các rủi ro mất an toàn thông tin