Hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng Thị trấn đạt chuẩn về Vệ sinh An toàn thực thực phẩm và Thi đua xây dựng danh hiệu Tổ dân phố kiểu mẫu.

Ngày 02/04/2022 16:11:57

Ngày 01/4/2022 Ủy ban Nhân dân Thị trấn Phong Sơn, Huyện Cẩm Thủy, Tỉnh Than Hóa tổ chức hội nghị triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng Thị trấn đạt chuẩn về Vệ sinh an toàn thực phẩm về Phát động thi đua xây dựng danh hiệu Tổ dân phố kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày 01/4/2022 Ủy ban Nhân dân Thị trấn Phong Sơn, Huyện Cẩm Thủy, Tỉnh Than Hóa tổ chức hội nghị triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng Thị trấn đạt chuẩn về Vệ sinh an toàn thực phẩm về Phát động thi đua xây dựng danh hiệu Tổ dân phố kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Được sự tin tưởng của cấp trên, năm 2022 Thị trấn được giao chỉ tiêu thực hiện hoàn thành một số nhiệu vụ cụ thể, trong đó có chỉ tiêu về xây dựng Thị trấn đạt chuẩn Vệ sinh an toàn thực phẩm nâng cao. Với địa bàn rộng dân số đông, hơn 34 km vuông, hơn 20 nghìn người. Xác định đây là nhiệm vụ khá khó khăn phức tạp, song Cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân Thị trấn đã quyết tâm thực hiện với tinh thần và trách nhiệm cao nhất, đạt đến mục đích là bảo vệ an toàn cho sức khỏe nhân dân.
Cùng với đó là chỉ tiêu được giao năm 2022 xây dựng thành công 3 Tổ dân phố kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cũng không ít khó khăn trong công tác này, do là địa bàn mới sáp nhập từ 3 đơn vị hành chính cấp xã, mọi hoạt động đang từng bước đi vào nền nếp của đơn vị Thị trấn mới. Trên đà phát triển của 2 năm được thành lập, đạt nhiều thành tích, kết quả đáng phấn khởi. Cán bộ và Nhân dân Thị trấn Phong Sơn đã hăng hái đăng ký thi đua thực hiện xây dựng các danh hiệu "Kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh", hòa chung với phong trào "Tích cực học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đang được phát động sâu rộng trong toàn thể cán bộ, Đảng viên và Nhân dân.
IMG20220401074926.jpg
Ảnh: Đồng chí Lê Anh Tuấn - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thị trấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

IMG20220401075159.jpg
Ảnh: Đồng chí Nguyễn Công Hoan - Phó chủ tịch UBND triển khai các nội dung kế hoạch tại hội nghị.

IMG20220401075214.jpg
IMG20220401074939.jpg

Hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng Thị trấn đạt chuẩn về Vệ sinh An toàn thực thực phẩm và Thi đua xây dựng danh hiệu Tổ dân phố kiểu mẫu.

Đăng lúc: 02/04/2022 16:11:57 (GMT+7)

Ngày 01/4/2022 Ủy ban Nhân dân Thị trấn Phong Sơn, Huyện Cẩm Thủy, Tỉnh Than Hóa tổ chức hội nghị triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng Thị trấn đạt chuẩn về Vệ sinh an toàn thực phẩm về Phát động thi đua xây dựng danh hiệu Tổ dân phố kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày 01/4/2022 Ủy ban Nhân dân Thị trấn Phong Sơn, Huyện Cẩm Thủy, Tỉnh Than Hóa tổ chức hội nghị triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng Thị trấn đạt chuẩn về Vệ sinh an toàn thực phẩm về Phát động thi đua xây dựng danh hiệu Tổ dân phố kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Được sự tin tưởng của cấp trên, năm 2022 Thị trấn được giao chỉ tiêu thực hiện hoàn thành một số nhiệu vụ cụ thể, trong đó có chỉ tiêu về xây dựng Thị trấn đạt chuẩn Vệ sinh an toàn thực phẩm nâng cao. Với địa bàn rộng dân số đông, hơn 34 km vuông, hơn 20 nghìn người. Xác định đây là nhiệm vụ khá khó khăn phức tạp, song Cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân Thị trấn đã quyết tâm thực hiện với tinh thần và trách nhiệm cao nhất, đạt đến mục đích là bảo vệ an toàn cho sức khỏe nhân dân.
Cùng với đó là chỉ tiêu được giao năm 2022 xây dựng thành công 3 Tổ dân phố kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cũng không ít khó khăn trong công tác này, do là địa bàn mới sáp nhập từ 3 đơn vị hành chính cấp xã, mọi hoạt động đang từng bước đi vào nền nếp của đơn vị Thị trấn mới. Trên đà phát triển của 2 năm được thành lập, đạt nhiều thành tích, kết quả đáng phấn khởi. Cán bộ và Nhân dân Thị trấn Phong Sơn đã hăng hái đăng ký thi đua thực hiện xây dựng các danh hiệu "Kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh", hòa chung với phong trào "Tích cực học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đang được phát động sâu rộng trong toàn thể cán bộ, Đảng viên và Nhân dân.
IMG20220401074926.jpg
Ảnh: Đồng chí Lê Anh Tuấn - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thị trấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

IMG20220401075159.jpg
Ảnh: Đồng chí Nguyễn Công Hoan - Phó chủ tịch UBND triển khai các nội dung kế hoạch tại hội nghị.

IMG20220401075214.jpg
IMG20220401074939.jpg