Hội nghị tiếp xúc cử tri của ĐB HĐND Huyện Cẩm Thủy tại Thị trấn Phong Sơn

Ngày 04/08/2022 18:23:08

Ngày 23/6/2022 Thị trấn Phong Sơn tổ chức Hội nghị Tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND Huyện Cẩm Thủy trước kỳ họp thứ VI HĐND Huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 23/6/2022 Thị trấn Phong Sơn tổ chức Hội nghị Tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND Huyện Cẩm Thủy trước kỳ họp thứ VI HĐND Huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026.
IMG20220623072154.jpg
Ảnh: Đồng chí Lê Văn Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện Cẩm Thủy. Bên trái. Đồng chí Hà Văn Đường, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐND Thị trấn Phong Sơn.
IMG20220623085918.jpg
Ảnh Đồng chí Lê Anh Tuấn, Phó bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND Thị trấn Phong Sơn.

Hội nghị tiếp xúc cử tri của ĐB HĐND Huyện Cẩm Thủy tại Thị trấn Phong Sơn

Đăng lúc: 04/08/2022 18:23:08 (GMT+7)

Ngày 23/6/2022 Thị trấn Phong Sơn tổ chức Hội nghị Tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND Huyện Cẩm Thủy trước kỳ họp thứ VI HĐND Huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 23/6/2022 Thị trấn Phong Sơn tổ chức Hội nghị Tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND Huyện Cẩm Thủy trước kỳ họp thứ VI HĐND Huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026.
IMG20220623072154.jpg
Ảnh: Đồng chí Lê Văn Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện Cẩm Thủy. Bên trái. Đồng chí Hà Văn Đường, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐND Thị trấn Phong Sơn.
IMG20220623085918.jpg
Ảnh Đồng chí Lê Anh Tuấn, Phó bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND Thị trấn Phong Sơn.