Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Cẩm Thuỷ họp lần 2

Ngày 01/06/2022 00:00:00

Chiều ngày 6/1, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện Cẩm Thuỷ tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch gọi công dân nhập ngũ và Lễ giao nhận quân năm 2022. Đồng chí Phạm Viết Hoài - Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện chủ trì hội nghị.

Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Cẩm Thuỷ họp lần 2
Chiều ngày 6/1, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện Cẩm Thuỷ tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch gọi công dân nhập ngũ và Lễ giao nhận quân năm 2022. Đồng chí Phạm Viết Hoài - Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện chủ trì hội nghị.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả sơ, khám tuyển, thâm nhập, thẩm tra lý lịch công dân nhập ngũ năm 2022; Quán triệt. Công văn số 4548 ngày 16/11/2021 của Bộ Quốc Phòng về việc tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2022; Quán triệt quyết định giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá; Thông qua Kế hoạch Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022; Kế hoạch Phát lệnh gọi nhập ngũ năm 2022 và Kế hoạch Tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022.

Theo đó, huyện Cẩm Thuỷ đã tổ chức khám tuyển chặt chẽ, nghiêm túc, khách quan theo đúng quy định. Công tác thâm nhập, xác minh, hoàn thiện hồ sơ để các tân binh lên đường nhập ngũ được đảm bảo; Phối hợp với Bệnh viện đa khoa huyện xây dựng kế hoạch bố trí khu vực khám khoa học, thuận tiện, đảm bảo giãn cách trong phòng chống dịch bệnh Covid - 19; Tổ chức tập huấn bồi dưỡng, giao nhiệm vụ cho thành viên hội đồng khám trước khi thực hiện khám tuyển; 100% công dân sẵn sàng nhập ngũ đã được tiêm mũi 1 và 180 công dân đã tiêm đủ 2 mũi vaccine Covid - 19. Đợt khám tại huyện có tổng số 500 thanh niên tham gia khám tuyển. Kết quả, sau khám tuyển, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã chọn được 39 thanh niên có sức khỏe loại 1; 204 thanh niên có sức khỏe loại 2; Loại 3 có 114 thanh niên và 131 thanh niên có sức khỏe loại 4,5,6… Các xã thực hiện tốt công tác sở tuyển gồm: Cẩm Long, Cẩm Châu, Cẩm Bình, Cẩm Thành, Cẩm Tú, Cẩm Yên và xã Cẩm Tân.

Năm 2022, huyện Cẩm Thuỷ được tỉnh giao thực hiện tuyển quân với số lượng là 167 tân binh lên đường nhập ngũ, trong đó có 17 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Về công tác chuẩn bị cho Lễ giao nhận quân năm 2022, dự kiến tổ chức vào ngày 16/2, các đơn vị, phòng, ban, ngành liên quan đã được giao kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm để buổi lễ diễn ra ý nghĩa, trang trọng và an toàn.

Trần Nghị - Phương Thảo

Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Cẩm Thuỷ họp lần 2

Đăng lúc: 01/06/2022 00:00:00 (GMT+7)

Chiều ngày 6/1, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện Cẩm Thuỷ tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch gọi công dân nhập ngũ và Lễ giao nhận quân năm 2022. Đồng chí Phạm Viết Hoài - Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện chủ trì hội nghị.

Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Cẩm Thuỷ họp lần 2
Chiều ngày 6/1, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện Cẩm Thuỷ tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch gọi công dân nhập ngũ và Lễ giao nhận quân năm 2022. Đồng chí Phạm Viết Hoài - Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện chủ trì hội nghị.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả sơ, khám tuyển, thâm nhập, thẩm tra lý lịch công dân nhập ngũ năm 2022; Quán triệt. Công văn số 4548 ngày 16/11/2021 của Bộ Quốc Phòng về việc tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2022; Quán triệt quyết định giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá; Thông qua Kế hoạch Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022; Kế hoạch Phát lệnh gọi nhập ngũ năm 2022 và Kế hoạch Tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022.

Theo đó, huyện Cẩm Thuỷ đã tổ chức khám tuyển chặt chẽ, nghiêm túc, khách quan theo đúng quy định. Công tác thâm nhập, xác minh, hoàn thiện hồ sơ để các tân binh lên đường nhập ngũ được đảm bảo; Phối hợp với Bệnh viện đa khoa huyện xây dựng kế hoạch bố trí khu vực khám khoa học, thuận tiện, đảm bảo giãn cách trong phòng chống dịch bệnh Covid - 19; Tổ chức tập huấn bồi dưỡng, giao nhiệm vụ cho thành viên hội đồng khám trước khi thực hiện khám tuyển; 100% công dân sẵn sàng nhập ngũ đã được tiêm mũi 1 và 180 công dân đã tiêm đủ 2 mũi vaccine Covid - 19. Đợt khám tại huyện có tổng số 500 thanh niên tham gia khám tuyển. Kết quả, sau khám tuyển, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã chọn được 39 thanh niên có sức khỏe loại 1; 204 thanh niên có sức khỏe loại 2; Loại 3 có 114 thanh niên và 131 thanh niên có sức khỏe loại 4,5,6… Các xã thực hiện tốt công tác sở tuyển gồm: Cẩm Long, Cẩm Châu, Cẩm Bình, Cẩm Thành, Cẩm Tú, Cẩm Yên và xã Cẩm Tân.

Năm 2022, huyện Cẩm Thuỷ được tỉnh giao thực hiện tuyển quân với số lượng là 167 tân binh lên đường nhập ngũ, trong đó có 17 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Về công tác chuẩn bị cho Lễ giao nhận quân năm 2022, dự kiến tổ chức vào ngày 16/2, các đơn vị, phòng, ban, ngành liên quan đã được giao kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm để buổi lễ diễn ra ý nghĩa, trang trọng và an toàn.

Trần Nghị - Phương Thảo