Cơ quan UBND huyện Cẩm thuỷ quyên góp ủng hộ đồn biên phòng Pù Nhi

Ngày 29/05/2022 17:32:43

Ngày 23-5-2022, cơ quan UBND huyện Cẩm Thuỷ đã tổ chức quyên góp hỗ trợ đồn biên phòng Pù Nhi trong việc xây dựng cơ sở vật chất, tạo điều kiện cho cán bộ chiến sỹ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Cơ quan UBND huyện Cẩm thuỷ quyên góp ủng hộ đồn biên phòng Pù Nhi
100%

Ngày 23-5-2022, cơ quan UBND huyện Cẩm Thuỷ đã tổ chức quyên góp hỗ trợ đồn biên phòng Pù Nhi trong việc xây dựng cơ sở vật chất, tạo điều kiện cho cán bộ chiến sỹ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồn biên phòng Pù Nhi, quản lý bảo vệ đoạn biên giới dài hơn 21 km với 8 mốc giới tiếp giáp với nước bạn Lào; địa bàn quản lý gồm 32 bản thuộc 3 xã là Pù Nhi, Nhi Sơn và xã nội địa Mường Lý. Trong địa bàn dân cư có 6 dân tộc cùng sinh sống gồm: Mông, Dao, Thái, Khơ Mú, Mường, Kinh, trong đó dân tộc Mông chiếm hơn 70%.

Đây là những địa bàn còn khó khăn về mọi mặt, tỷ lệ hộ nghèo còn ở mức cao, trình độ dân trí không đồng đều, các hủ tục lạc hậu vẫn còn tồn tại.

Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng đồn biên phòng Pù Nhi đã luôn chủ động triển khai tốt công tác quản lý, bảo vệ biên giới, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động vi phạm chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn phát triển kinh tế - xã hội; giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự ATXH.

Nhằm chung tay giúp cán bộ chiến sỹ đồn biên phòng Pù Nhi vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cơ quan UBND huyện Cẩm Thuỷ đã phát động mỗi cán bộ công chức trong đơn vị ủng hộ 01 ngày lương với tổng giá trị hơn 13 triệu đồng. Đây là nguồn động viên, chia sẻ với những khó khăn của cán bộ, chiến sỹ trong thực hiện nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và quân đội giao phó.

Tin: Giang Nam

Cơ quan UBND huyện Cẩm thuỷ quyên góp ủng hộ đồn biên phòng Pù Nhi

Đăng lúc: 29/05/2022 17:32:43 (GMT+7)

Ngày 23-5-2022, cơ quan UBND huyện Cẩm Thuỷ đã tổ chức quyên góp hỗ trợ đồn biên phòng Pù Nhi trong việc xây dựng cơ sở vật chất, tạo điều kiện cho cán bộ chiến sỹ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Cơ quan UBND huyện Cẩm thuỷ quyên góp ủng hộ đồn biên phòng Pù Nhi
100%

Ngày 23-5-2022, cơ quan UBND huyện Cẩm Thuỷ đã tổ chức quyên góp hỗ trợ đồn biên phòng Pù Nhi trong việc xây dựng cơ sở vật chất, tạo điều kiện cho cán bộ chiến sỹ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồn biên phòng Pù Nhi, quản lý bảo vệ đoạn biên giới dài hơn 21 km với 8 mốc giới tiếp giáp với nước bạn Lào; địa bàn quản lý gồm 32 bản thuộc 3 xã là Pù Nhi, Nhi Sơn và xã nội địa Mường Lý. Trong địa bàn dân cư có 6 dân tộc cùng sinh sống gồm: Mông, Dao, Thái, Khơ Mú, Mường, Kinh, trong đó dân tộc Mông chiếm hơn 70%.

Đây là những địa bàn còn khó khăn về mọi mặt, tỷ lệ hộ nghèo còn ở mức cao, trình độ dân trí không đồng đều, các hủ tục lạc hậu vẫn còn tồn tại.

Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng đồn biên phòng Pù Nhi đã luôn chủ động triển khai tốt công tác quản lý, bảo vệ biên giới, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động vi phạm chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn phát triển kinh tế - xã hội; giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự ATXH.

Nhằm chung tay giúp cán bộ chiến sỹ đồn biên phòng Pù Nhi vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cơ quan UBND huyện Cẩm Thuỷ đã phát động mỗi cán bộ công chức trong đơn vị ủng hộ 01 ngày lương với tổng giá trị hơn 13 triệu đồng. Đây là nguồn động viên, chia sẻ với những khó khăn của cán bộ, chiến sỹ trong thực hiện nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và quân đội giao phó.

Tin: Giang Nam