Hoạt động quản lý di tích lịch sử Bến Cửa Hà,

Ngày 28/03/2022 07:35:53

CHUỖI HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN 26/3: - Đoàn Tn thị trấn quyên góp được gần 4 triệu đồng, đến thăm tặng quà gia đình hộ nghèo: bà Đỗ Thị Nguyệt- TDP Cửa Hà. - Phối hợp với chi đoàn CA huyện dọn dẹp vệ sinh,khơi thông cống rãnh , phân loại rác thải khu vực bờ sông Mã, bến Cửa Hà. - tổ chức toạ đàm ,giao lưu thể thao giữa các chi đoàn nhân ngày 26-3!

CHUỖI HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN 26/3:
- Đoàn Tn thị trấn quyên góp được gần 4 triệu đồng, đến thăm tặng quà gia đình hộ nghèo: bà Đỗ Thị Nguyệt- TDP Cửa Hà.
- Phối hợp với chi đoàn CA huyện dọn dẹp vệ sinh,khơi thông cống rãnh , phân loại rác thải khu vực bờ sông Mã, bến Cửa Hà.
- tổ chức toạ đàm ,giao lưu thể thao giữa các chi đoàn nhân ngày 26-3!
z3292072094494_88eb852e85802d979e946f7c62261ae0 (1).jpg

z3292072052915_b6ada9280376d3457424d78a37f8a661.jpg

z3292072138401_f58e22e2c7483487067cdf48c18c57f0.jpg


z3292072181986_583910f90a3e057bab3df5578a3ac0cf.jpg
z3292072221012_ca6d48f455c1c1071bf94260fb1dde6d.jpg

Hoạt động quản lý di tích lịch sử Bến Cửa Hà,

Đăng lúc: 28/03/2022 07:35:53 (GMT+7)

CHUỖI HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN 26/3: - Đoàn Tn thị trấn quyên góp được gần 4 triệu đồng, đến thăm tặng quà gia đình hộ nghèo: bà Đỗ Thị Nguyệt- TDP Cửa Hà. - Phối hợp với chi đoàn CA huyện dọn dẹp vệ sinh,khơi thông cống rãnh , phân loại rác thải khu vực bờ sông Mã, bến Cửa Hà. - tổ chức toạ đàm ,giao lưu thể thao giữa các chi đoàn nhân ngày 26-3!

CHUỖI HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN 26/3:
- Đoàn Tn thị trấn quyên góp được gần 4 triệu đồng, đến thăm tặng quà gia đình hộ nghèo: bà Đỗ Thị Nguyệt- TDP Cửa Hà.
- Phối hợp với chi đoàn CA huyện dọn dẹp vệ sinh,khơi thông cống rãnh , phân loại rác thải khu vực bờ sông Mã, bến Cửa Hà.
- tổ chức toạ đàm ,giao lưu thể thao giữa các chi đoàn nhân ngày 26-3!
z3292072094494_88eb852e85802d979e946f7c62261ae0 (1).jpg

z3292072052915_b6ada9280376d3457424d78a37f8a661.jpg

z3292072138401_f58e22e2c7483487067cdf48c18c57f0.jpg


z3292072181986_583910f90a3e057bab3df5578a3ac0cf.jpg
z3292072221012_ca6d48f455c1c1071bf94260fb1dde6d.jpg